Cenové podmínky   Technické podmínky   Terminologie     Klasifikace     Kontakty

Úvod k popisovníkůmPopisovníky stavebních prací vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Popisovníky jsou databází, která je duševním vlastnictvím společnosti RTS, a. s. a je tak chráněna autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění).

Veškeré informace z této kapitoly našeho portálu může uživatel použít pouze pro svoji vlastní potřebu. Uživatel nesmí tyto informace jakýmkoliv způsobem modifikovat, reprodukovat, publikovat, prodávat či poskytovat bez písemného souhlasu RTS, a. s.

                                                                   

Popisovníky vloženy k datu: 7.4.2006

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00