Úvodní informace ke klasifikace

RTS dlouhodobě používá a aktualizuje Klasifikaci staveb a objektů, která je běžně používána zejména pro propočet ceny stavby ve fázi návrhu.

RTS nově sestavila Klasifikační systém BIM elementů, které jsou podkladem pro ocenění BIM modelu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00