CENÍK OTSKP – ceník podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací vydaného Ministerstvem dopravy ČR


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. OBSAH A ČLENĚNÍ

11. Obsah, použití, cena

111. Tento ceník je sestaven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) vydaného Ministerstvem dopravy České republiky. Ceník je určen zejména pro ocenění objektů pozemních komunikací JKSO 822, případně dalších souvisejících konstrukcí a objektů. Rozsah položek v tomto ceníku odpovídá rozsahu třídníku ve stavu v roce 2011.
113. Úplný obsah položek je určen popisem položky, který je uveden v publikaci Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) vydané Ministerstvem dopravy ČR (také na www.sfdi.cz a www.tridniky.cz). Popis položek zahrnuje všechny eventuality, které se mohou při realizaci vyskytnout. Při oceňování rozpočtu pro nabídkové řízení je zhotovitel povinen prostudovat projektovou dokumentaci a jednotkové ceny přizpůsobit skutečným potřebám konkrétní zakázky.
114. U položek tohoto ceníku jsou vedeny dvě kategorie cen: - cena expertní a cena RTS. Cenu expertní vydává Ministerstvo dopravy. Tyto ceny jsou k dispozici na www.tridniky.cz. Jedná se o ceny vytvořené statistickou metodou z nabídkových cen skutečných zakázek. Poslední vydání je z dubna 2016. Ceny RTS jsou kalkulovány z norem vytvořených agregací klasických položek prací a materiálu formou "položkového minirozpočtu". Tyto normy jsou sestaveny pro cca 50 % nejpoužívanějších položek třídníku. Položky použité v agregaci řeší obvyklé podmínky při realizaci objektů pozemních komunikací - nenaplňují v úplném rozsahu obecný popis dle publikace OTSKP. Cenu tvoří součet položek prací a materiálu v aktuální cenové úrovni se započtením jejich jednotkových množství. Jednotkové ceny RTS jsou vydávány 2x ročně.

12. Členění

Ceník obsahuje část:
A 01 Popisovník prací staveb pozemních komunikací

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00