TP 800-782 Obklady a dlažby z kamene


02– Obklady z kamene

Obklad deskami z kamenů měkkých - řemínků

Obkladem z řemínků se rozumí vytvoření pohledové plochy stěn nebo sloupů deskami z kmenů měkkých tl. do 25 mm - řemínky. Obsahem standardu je proměření a provážení plochy, navlhčení podkladu, nanesení malty, manipulace s materiálem, osazení řemínků včetně úpravy tvaru, spárování, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Obklad svislých nebo šikmých konstrukcí deskami z kamenů

Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření pohledové plochy stěn, sloupů, ostění a parapetů deskami z kamenů. Obsahem standardu je proměření a provážení obkládané plochy, vyrovnání plochy maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru obkladových kamenů, vyvrtání otvorů do stěn i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, omazání okolí otvoru ve stěně maltou, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Obklad podhledů deskami z kamenů

Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření pohledové plochy podhledů deskami z kamenů. Obsahem standardu je vyrovnání plochy maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru obkladových kamenů, zřízení pomocné podpěrné konstrukce pro podepření podhledů, vyvrtání otvorů do podhledu i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu, odstranění podpěrné konstrukce.

Obklad parapetů deskami z kamenů

Obkladem z kamenů se rozumí vytvoření parapetu použitím kamenných desek.
Obsahem standardu je proměření obkládané plochy, vyrovnání ploch? maltou, manipulace s materiálem, úprava tvaru kamenů, vyvrtání otvorů du podkladu i do kamenů, opatření otvorů kotvami včetně vyplnění injektážní maltou, případné spárování, očištění povrchu obkladu a odstranění odpadu.

Výplň dilatační spáry

Výplní dilatační spáry se rozumí uzavření spáry před vniknutím vody apod. do konstrukce obkladu. Obsahem standardu je vyčištění dilatační spáry, naměření a nařezání profilů pro vyplnění spáry a jejich vložení do spáry ze strany vnějšího prostředí a konečné vyplnění spáry trvale elastickou těsnící hmotou.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00