TP 800-784 Malby a tapety


02– Tapety

Všeobecně

Obsahem standardu je i přesun hmot

Tapetování povrchů lepením

Tapetováním se rozumí úprava povrchů stěn, sloupů a stropů nalepením tapet. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení čar pro pokládku tapet, nalepení tapet, vyřezání tapet u otvorů (okna, dveře), demontáž a zpětná montáž krytů zásuvek a vypínačů. Popis standardu musí vymezit druh a provedení použitých tapet.

Ostatní práce

Ostatními pracemi se rozumí obroušení a napuštění podkladu. Obsahem standardu je obroušení povrchu špachtlí nebo brusným papírem, oprášení povrchu sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou, penetrace ploch ředěnou makulaturou a nebo lepidlem a odmaštění a napuštění podkladu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00