Klasifikační systém RTS BIM


Klasifikační systém RTS orientovaný na BIM byl sestaven pro zatřídění BIM elementů modelu s ohledem na ocenění s možností budoucího využití v oblasti facility managementu.

KS RTS byl sestaven v rámci řešení pilotních projektů, na kterých se naše společnost si ověřuje možností postupu při sestavení ceny BIM modelu.

Klasifikace je sestavena na základě dlouholetých zkušeností s ocěňováním staveb a objektů ve všech fázích přípravy a realizace stavby.

Klasifikace respektuje znalost podmínek stavebnictví v ČR.

Klasifikace je volně přístupná a umožňuje spolupráci všech účastníků na průběžné aktualizaci klasifikace zejména s ohledem na vývoj stavebnictví.


© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00