TP 800-761 Konstrukce sklobetonové


Sklobetonové stěny, příčky a okna

Sklobetonové stěny, příčky a okna jsou svislé konstrukce zděné ze skleněných tvárnic ve spárách vyztužené ocelovými pruty. Obsahem standardu je rozbalení, kontrola a vytřídění tvárnic, rozpočítání uložení tvárnic, vytvoření bednění, kontrola uložení bednění ve špaletě, otvoru v bednění, zhotovení, uložení, vyvázání a upevnění výztuže, vytvoření dilatace mezi stavební a sklobetonovou konstrukcí, zhotovení betonové směsi, vytvoření betonového rámečku, osazování tvárnic, odstranění bednění, očištění tvárnic, vyspárování a úprava ploch na obou stranách.

Sklobetonové střechy a stropy

Sklobetonové střechy a stropy jsou vodorovné konstrukce ze skleněných tvárnic vyztužené ocelovými pruty. Obsahem standardu je rozbalení, kontrola a vytřídění tvárnic, očištění a olejování forem, rozměření osové vzdálenosti, položení forem na bednění, zhotovení, uložení, vyvázání a upevnění výztuže, vytvoření dilatace mezi stavební a sklobetonovou konstrukcí, zhotovení betonové směsi, osazování tvárnic, zatření horních spár, odstranění a olejování forem po odbednění, zatření spodních spár, očištění tvárnic.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00