TP 800-783 Nátěry


Všeobecně

Obsahem standardu jsou různobarevné nátěry.
Obsahem standardu jsou nátěry potrubí v jakékoliv vzdálenosti od konstrukce.
Obsahem standardu jsou nátěry stěn a kovových konstrukcí za potrubím při jakékoliv vzdálenosti potrubí od konstrukce.
Obsahem standardu je první vyvěšení, rozšroubování, sešroubování a zavěšení okenních křídel a dveří.
Obsahem standardu je bezprostřední očištění jiných (sousedících) konstrukcí nebo jejich zakrytí před znečištěním.
Obsahem standardu je přesun hmot.

Odmaštění povrchu konstrukcí

Odmaštěním povrchu konstrukce se rozumí odstranění mastnoty z povrchu mimo odstranění mastnoty plechů dodávaných s konzervací¨.

Nátěry ocelových konstrukcí

Nátěry ocelových konstrukcí se rozumí provedení nátěru ocelových konstrukcí těžkých „A“, středních „B“, lehkých „C“, velmi lehkých „CC“, plnostěnných „D“ a železničních mostů barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými, polystyrenovými, polymerátovými,epoxidovými, epoxidehtovými, polyuretanovými a disperzními. Obsahem standardu je odrezivění s očištěním, obroušení podkladu a oprášení, obroušení a oprášení základního nátěru, rozmíchání barvy, první krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy, druhý krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí se rozumí provedení nátěru zámečnických výrobků barvami olejovými, syntetickými, vinilovými (polystyrénovými, polymerátovými), epoxidovými, epoxidehtovými, celulózovými, polyuretanovými, disperzními a asfaltovými laky. Obsahem standardu je i odrezivění, očištění, obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, příprava tmelu, částečné podtmelení, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, obroušení, oprášení, příprava laku a nátěr lakem v počtu dle vrstev laku obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev nátěru a nátěr hliníkem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry otopných těles

Nátěry otopných těles se rozumí provedení nátěru žebrovaných trub, ocelových radiátorů článkových, ocelových radiátorů deskových a radiátorů litinových barvami olejovými, syntetickými a disperzními. Obsahem standardu je obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, obroušení a oprášení v počtu podle vrstev podkladního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev podkladního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev podkladního nátěru rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry potrubí a armatur

Nátěry potrubí a armatur se rozumí provedení nátěrů potrubí a armatur barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými a lakem asfaltovým. Obsahem standardu je obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, příprava tmelu, částečné podtmelení, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, obroušení, oprášení, příprava laku a nátěr lakem v počtu dle vrstev laku obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev nátěru a nátěr hliníkem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry klempířských konstrukcí

Nátěry klempířských konstrukcí se rozumí provedení nátěru klempířských prvků barvami olejovými, syntetickými, akrylátovými nebo disperzními. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, očištění s ochranným. nátěrem, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry truhlářských výrobků

Nátěry truhlářských výrobků se rozumí provedení nátěru truhlářských výrobků barvami olejovými, syntetickými, lazurovacím lakem, rezolovými, polyamidovými, akrylátovými, epoxidovými, polyuretanovými a disperzními. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, základní nátěr, obroušení a oprášení po ochranném nátěru, příprava tmelu v počtu dle tmelených vrstev, plné tmelení v počtu dle předepsaných vrstev, obroušení a oprášení po plném tmelení v počtu dle tmelených vrstev, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, příprava fermeže, napuštění fermeží, obroušení a oprášení, namíchání tmele na podtmelení, příprava laku dle počtu vrstev, nanášení laku dle počtu lakovaných vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry tesařských konstrukcí

Nátěry tesařských konstrukcí se rozumí provedení nátěrů tesařských konstrukcí barvami olejovými, na vzduch schnoucími lazurovacími laky, a nátěry přípravky protihnilobnými, protiplísňovými a protipožárními. Obsahem standardu je úprava fermeže, napuštění fermeží, obroušení po ochranném nátěru, namíchání laku dle počtu nanášených vrstev, nátěr lakem v počtu dle nanášených vrstev, úprava roztoku v počtu dle nanášených vrstev, nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry omítek a betonových povrchů

Nátěry omítek a betonových povrchů se rozumí nátěry omítek stropů, stěn a betonových povrchů barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými, vinylovými (polystyrénovými), epoxidovými, epoxidehtovými, akrylátovými a penetrační nátěry odolnými proti vodě, slabým kyselinám a zásadám. Obsahem standardu je příprava tmele na podtmelení v počtu dle nanášených vrstev, podtmelení nerovností a rýh v počtu dle nanášených vrstev, obroušení a oprášení po podtmelení v počtu dle nanášených vrstev, úprava fermeže v počtu dle nanášených vrstev, napuštění fermeží v počtu dle nanášených vrstev, obroušení a oprášení po napuštění v počtu dle nanášených vrstev, namíchání barvy pro základní nátěr v počtu dle nanášených vrstev , základní nátěr v počtu dle nanášených vrstev obroušení a oprášení po základním nátěru v počtu dle nanášených vrstev namíchání barvy pro krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev , krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev obroušení a oprášení po krycím nátěru v počtu dle nanášených vrstev, namíchání emailu v počtu dle nanášených vrstev, emailový nátěr v počtu dle nanášených vrstev, příprava roztoku a nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěr ostatních konstrukcí

Nátěry ostatními se rozumí nátěr pletiv barvami olejovými, syntetickými a asfaltovými, nátěr přípravky antigraffiti, a nátěr bezpečnostními barvami šrafováním. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, očištění s ochranným nátěrem, namíchání barvy pro krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, namíchání emailu v počtu dle nanášených vrstev, emailový nátěr v počtu dle nanášených vrstev, namíchání laku v počtu dle nanášených vrstev, nátěr lakem v počtu dle nanášených vrstev, příprava roztoku a nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu,druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00