TP 800-731 Ústřední vytápění

01 –Kotelny

Přípravné práce

Vysekání rýhy do průřezu 70x70 mm a kapsy do rozměrů 70x70x70 mm ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání rýhy a kapsy jakéhokoliv rozměru ve zděných příčkách. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání kapsy do 100x100x50 mm pro osazení „normalizovaného uložení“. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve stropech z betonu a železobetonu. Vysekání manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva.

Osazení „normalizovaného uložení“

Přivařením na ocelové konstrukce staveb. Zazděním, zabetonováním nebo zalitím. Hmoždinkami s jejich dodáním včetně vyvrtání otvorů pro osazení hmoždinek. Nastřelením včetně dodání hřebíků a nábojek. Dodání a osazení materiálu upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.).

Dokončovací práce

Zazdění nebo zabetonování prostupů průřezu do 0,0225 m2 ve zdech a stropech pohledové plochy bez opravy omítek. Podlití kotlů po jejich osazení a vrovnání betonem. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. Zkouška těsnosti podle čl. 134 písmene e), ČSN 06 0310. Proplach jednotlivých částí topné soustavy a zdrojů tepla.

Montáž kotlů litinových

Montáží kotlů litinových se rozumí montáž kotlů teplovodních s pracovní teplotou do 115° C a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 Mpa, určených k vytápění a to kotlů litinových:

Obsahem standardu je i vybalení, očištění, montáž kotle, montáž základního vybavení, montáž výstroje, montáž vyzdívky. montáž přírub a šroubení, tlaková zkouška, proplach vodou, u kotlů nad 50 kW použití vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. Popis standardu musí vymezit druh a typ kotle (popřípadě výrobce nebo dodavatele), výhřevnou plochu kotle, počet článků.

Montáž kotlů ocelových

Montáží kotlů ocelových se rozumí montáž kotlů teplovodních s pracovní teplotou do 115° C a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 Mpa, určených k vytápění a to kotlů:

Obsahem standardu je vybalení, očištění, montáž kotle, montáž základního vybavení, montáž výstroje, montáž vyzdívky. montáž přírub a šroubení, tlaková zkouška, proplach vodou, seřízení a přezkoušení u kotlů nad 50 kW použití vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. Popis standardu musí vymezit druh a typ kotle (popřípadě výrobce nebo dodavatele) a výkon kotle.

Vybavení kotelen

Vybavením kotelen se rozumí dodávka a montáž ventilátorů radiálních pro umělé tahy a hadic napouštěcích. Obsahem standardu pro ventilátory je vybalení očištění, osazení, montáž sacího a výtlačného nástavce a přezkoušení funkce a pro hadice naměření potřebné délky, uříznutí, a montáž pomocí hadicové spony. Popis standardu musí vymezit typ a velikost ventilátoru a průměry napouštěcích hadic.

Topné zkoušky

Topné zkoušky předepsané čl. 138 až 143 ČSN 06 0310 v trvání:

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00