TP 825-4 Objekty podzemní – tunely


Ražení tunelů metodou s erektorem a bez erektoru (ručně)

Ražením tunelu se rozumí ražení podzemního objektu, jehož výrubní průřez je roven nebo přesahuje 16 m2. Obsahem standardu je příprava k vyvrtání – svislé přemístění nemechanizovaného štítu včetně erektoru a injektážní plošiny do nebo z podzemního prostoru a vodorovné přemístění k těžební věži nebo od ní (případně svislé přemístění do otevřené jámy a vodorovné přemístění k nebo od jeřábu) – montážní úprava erektoru při přechodu na jiný druh ostění nebo jiný profil – zavrtání a vrtání čela tunelu – zavrtání a vrtání přistřelků – vyčištění vrtu a zajištění proti znečištění – výměna korunek a vrtacích tyčí – měřičské práce při čelbě – úklid pracoviště po ukončení vrtání – obsluha a potřebná manipulace se strojním zařízením (erektorem, plošinami, důlními nakladači a nemechanizovaným štítem) – napojení a obsluha vodních čerpadel vodovodního a vzduchového potrubí – současné pozorování stropu a stěn v tunelu.

Ražení tunelů – provádění trhacích prací

Odchod do úkrytu a zpět na pracoviště – postavení hlídek při nabíjení a odstřelu nabíjení a ucpání vrtů – výstražný signál – odstřel a odvětrání pracoviště – demontáž výstroje směrové šachty.

Ražení tunelů – odtěžení horniny

Přípravné práce pro sbíjení – obtrhání stropu a boků tunelu a dolamování výrubu sbíječkou – přípravná práce k nakládání rubaniny – rozpojování velkých kusů hornin kropení rubaniny vodou – nakládání rubaniny do vozíků důlní dráhy – odvoz od čelby včetně výměny vozů – přibírka spodní části dna a boků tunelu sbíječkou pro osazení panelů (tybinků)včetně očištění boků – položení kolejových nástavců a prodlužování kolejové dráhy- potřebná montáž a demontáž vzduchového a vodovodního potrubí – nezbytné čekání při těžbě ze směrové štoly.

Štítování tunelů

Štítováním tunelů se rozumí ražení tunelů nemechanizovanými a štíty v hornině I. a II. stupně ražnosti suché, mokré a silně zavodněné a v lité skále. Obsahem standardu je příprava k vyvrtání – svislé přemístění nemechanizovaného štítu včetně erektoru a injektážní plošiny do nebo z podzemního prostoru a vodorovné přemístění k těžební věži nebo od ní (případně svislé přemístění do otevřené jámy a vodorovné přemístění k nebo od jeřábu) – montážní úprava erektoru při přechodu na jiný druh ostění nebo jiný profil – zavrtání a vrtání čela tunelu – zavrtání a vrtání přistřelků – vyčištění vrtu a zajištění proti znečištění – výměna korunek a vrtacích tyčí – měřičské práce při čelbě – úklid pracoviště po ukončení vrtání – obsluha a potřebná manipulace se strojním zařízením (erektorem, plošinami, důlními nakladači a nemechanizovaným štítem) – napojení a obsluha vodních čerpadel vodovodního a vzduchového potrubí – současné pozorování stropu a stěn v tunelu.

Ražení tunelů členěným porubem

Ražení tunelů členěným porubem se rozumí výlom podzemního díla jakéhokoliv tvaru a průřezu s erektorem nebo bez erektoru (ručně), v trati vodorovné nebo ve sklonu do 5 % pomocí trhavin nebo se zákazem použití trhavin v hornině I. , II, stupně ražnosti a v lité skále. Obsahem standardu je vrtání a příprava odstřelu, přerušení práce při odstřelu, práce po odstřelu a bez použití trhavin, naložení rubaniny v hoře ručně nebo strojně, montáž, demontáž a přemístění erektoru včetně injektážní plošiny, montáž a demontáž vystrojení tunelu a čištění odvodňovacích kanálků.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00