TP 800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové

01– Podlahy vlysové a parketové

Podlahové soklíky, lišty

Podlahovým soklíkem nebo lištou se rozumí úprava (ukončení nebo překrytí spáry) při styku podlahy se stěnou nebo při vytvoření jakýchkoliv spár. Obsahem standardu je výběr lišt, naměření a řezání lišt na pokos, vyvrtání otvorů pro šrouby, přibití hřebíky nebo přišroubování do předem osazených špalíků nebo hmoždinek do stěny, přitom nastavování lišt musí být vždy provedeno na šikmý řez.

Podlahy vlysové lepené do studeného tmele

Podlahou vlysovou lepenou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů lepením včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, příprava lepidla, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, podlití a rozetření lepidla pod základ, podlévání vlysů, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě, zalití spár mezi vlysy a stěnou, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy vlysové lepené do horkého asfaltu

Podlahou vlysovou lepenou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů lepením včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, příprava kotle, nachystání dřeva, rozehřátí asfaltu, nabrání do vědra, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, podlití a rozetření asfaltu pod základ, podlévání vlysů, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě, zalití spár mezi vlysy a stěnou, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy vlysové přibíjené a šroubované

Podlahou vlysovou přibíjenou nebo šroubovanou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů přibitím na měkký podklad včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě a jejich současné přibíjení nebo přišroubování, odnesení zbytků materiálu, přibití nebo přišroubování lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy parketové z tabulí lepených

Podlahou parketovou z tabulí lepených se rozumí vytvoření podlahy z předem sestavených dřevěných plošných prvků (tabulí). Obsahem standardu je roznesení parketových tabulí, vyčištění a zametení podkladu, rozměření místnosti, příprava a provedení penetrace, příprava a rozmíchání lepidla, rozložení parketových tabulí po místnosti, založení základu, podlití a rozetření lepidla stěrkou, kladení tabulí, vkládání per, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčištění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou, uzavření místnosti.

Podlahy lamelové

Podlahou lamelovou se rozumí vytvoření podlahy z vrstvených lamel s nášlapnou vrstvou z dřevěné dýhy nebo laminátovou. Obsahem standardu je zametení vyrovnaného podkladu, příprava, naměření, nařezání a položení podkladního pásu, přiřezání lamel, kladení lamel na zámkový spoj nebo na sraz, příprava lepidla a lepení ve spojích případně nanesení lepidla celoplošně a následné kladení lamel do lepidla.

Podlahy palubové

Podlahou palubovou se rozumí vytvoření podlahy z palubek připevněných na připravený podklad. Obsahem standardu je očištění podkladu, přiřezání palubkových prken, vyvrtání otvorů pro šrouby, kladení palubky na pero a drážku a přibití nebo přišroubování jednotlivých prken.

Ostatní práce

Ostatní práce jsou práce doplňující vytvoření konečného povrchu podlahy vlysové, parketové, lamelové nebo palubkové a to broušením, tmelením, lakováním nebo pastováním. Obsahem standardu je příprava brusky, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, rozmíchání laku, nátěr základní a několikanásobné lakování nebo napuštění pastou a vyleštění.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00