TP 800-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické

01 – Podlahy z dlaždic

Podkladní konstrukce, příprava podkladu před kladením dlažby

Podkladní konstrukcí se rozumí plocha určená k montáži dlaždic. Její nerovnost nesmí překročit +- 5 mm. Obsahem standardu je kontrola a přeměření podkladní konstrukce a její očištění před vlastním provedením prací, zejména pak odstranění zbytků prachu, mastných skvrn a přebytečné vody, u dlažeb pokládaných do maltové lože i navlhčení podkladní konstrukce; u dlažeb pokládaných do tmele i provedení penetračního nátěru podkladní konstrukce, případně u vysoce nasákavých povrchů podkladní konstrukce penetrační nátěr dvojnásobný.

Lože pro dlažby

Ložem pro dlažby se rozumí vrstva pojiva, do nějž jsou dlaždice ukládány. Obsahem standardu je příprava malty nebo tmelu pro lože, jeho nanesení na podkladní konstrukci a úprava povrchu lože podle předepsaného technologického postupu.

Kladení dlažby

Kladením dlažby se rozumí vlastní montáž dlaždic do připraveného lože podle stanoveného vzoru. Obsahem standardu je rozebrání obalů, roztřídění dlažby a rozložení podle potřeby a vlastní ukládání dlaždic včetně vkládání distancí pro zajištění pravidelnosti spár, nezbytné řezání dlažby do potřebných rozměrů a vytvoření otvorů v dlažbě pro napojení připojovacích armatur, zásuvek apod.

Spárování

Spárováním se rozumí výplň spár mezi jednotlivými dlaždicemi včetně spár mezi podlahovou konstrukcí a stěnou v šířce odpovídající typu, velikosti a tloušťce dlaždic, spárovací hmoty musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože. Obsahem standardu je příprava tmelu nebo malty, vytmelení spáry, zahlazení povrchu tmelu nebo malty, očištění dlaždic.

Doplňkové práce při provádění dlažeb

Doplňkovými pracemi se rozumí úkony sloužící k úplnému provedení dlažeb. Obsahem standardu je pro montáž lišt a hran stupňů rozměření a vyznačení řezu, uříznutí a osazení lišty nebo hrany a dále zvýšení pracnosti a potřeby řezání při kladení diagonálním.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00