TP 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce


Přípravné práce

Vysekání rýh, kapes, nik a vyvrtání otvorů rozměrů:

Osazení upevňovacích prvků (kotevních želez, šroubů, špalíků, latí apod.) včetně jejich dodání

Přivařením na ocelové nebo nosné konstrukce staveb. Zazděním, zabetonováním nebo zalitím. Nastřelením včetně dodání hřebíků a nábojek. Obsahem standardu je i dodávka montážního a spojovacího matriálu(šrouby, matice, podložky, nýty, vruty, hmoždinky z PVC, elektrody apod.).

Dokončovací práce

Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby.

Montáž stěn a příček zasklených

Stěnami zasklenými se rozumí vlastní montáž stěn podle výkresové dokumentace. Obsahem standardu je dokování otvíravých částí stěn, osazení stavěčů křídel a držadel, montáž pákových uzávěrů s přezkoušením, osazení a úprava kování, orýsování, důlčíkování a vrtání otvorů v lištách, okopném a okapovém plechu, montáž samozavíračů s přezkoušením, montáž a úprava funkčních částí ventilačních křídel a dveří, montáž a úprava obvodových lišt, zapilování západek u zámků a uzávěrů, spojování jednotlivých prvků šroubováním nebo svařováním, případné vsazení izolací a obkladových desek.

Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě

Stěnami s výplní z drátěné sítě se rozumí vlastní montáž stěn podle výkresové dokumentace
Obsahem standardu je i osazení a upevnění věšáků, sesazení a upevnění jednotlivých dílů, přichycení stěn ke stropu, vrtání otvorů, řezání závitů, montáž laviček.

Montáž stěn a příček s výplní plechu, sádrokartonu, Ezalitu, Dupronitu

Stěnami s výplní z plechu se rozumí vlastní montáž stěn hliníkových a ocelových, obkladu a výplní podle projektové dokumentace. Obsahem standardu je sestavení příček do požadovaného tvaru podle výkresové dokumentace a spojení svařováním, nýtováním, šroubováním včetně vyvrtání děr a řezání závitů, dokování dveří a oken, montáž roštu, přiřezání jednotlivých prvků (plechů, lamel sádrokartonu, Ezalitu, Dupronitu) na míru, montáž jednotlivých prvků podle technologických předpisů pro jednotlivé systémy, osazení kotevních prvků, vyplnění panelů izolačním materiálem, upevnění do stropu a podlahy, osazení nosných profilů.

Montáž zábradlí rovného

Zábradlím rovným se rozumí vlastní montáž zábradlí rovného z trubek, profilové oceli nebo tenkostěnných profilů do zdiva nebo na ocelovou konstrukci. Obsahem standardu je osazení kotevních prvků včetně vysekání drážek a děr, přeřezání závitu do kamenáčů, uchycení zábradlí na kotevní prvky, vyvážení, svařování, zapilování spojů, případně sešroubování.

Montáž schodů ocelových

Schody ocelovými se rozumí vlastní montáž schodišť rovných včetně podesty bez zábradlí a točitých včetně zábradlí. Obsahem standardu je i spoluúčast při osazování nosného sloupu, přeřezání závitů, osazení nosných prvků schodů, osazení distančních trub, osazení schodišťových stupňů, upevnění podesty, výztuh, schodnic a zábradlí, šroubování, stehování a sváření nosných a upevňujících prvků.

Montáž zábradlí schodišťového

Zábradlím schodišťovým se rozumí vlastní montáž schodišťového zábradlí z trubek, tenkostěnných profilů nebo profilové oceli do zdiva nebo na ocelovou konstrukci. Obsahem standardu je osazení kotevních prvků včetně vysekání drážek a děr, přeřezání závitu do kamenáčů, stehování a sváření spojek, vyměření šikmosti ramene, předběžné osazení a vyvážení zábradlí, vyměření přesných délek mezi rameny, přizpůsobení ohybníků k ramenům zábradlí, uchycení zábradlí na kotevní prvky, vyvážení, svařování, zapilování spojů, případně sešroubování, přerovnání po sváření.

Montáž ochranné konstrukce výtahové šachty

Ochrannou konstrukcí výtahové šachty se rozumí vlastní montáž ochranné konstrukce průběžné nebo obtáčející schodiště s úpravou pro zasklení nebo pro výplň drátěnou sítí. Obsahem standardu je i stehování a svaření kotvících prvků konstrukcí výtahových šachet, rámů k rohovým úhelníkům a také lišt pro spojování jednotlivých konstrukčních částí, orýsování, důlčíkování a vrtání otvorů, sešroubování jednotlivých prvků v celek, přizpůsobení a upevnění držadel dveří, zámků a klik, případné řezání jednotlivých částí ruční pilkou.

Montáž podesty

Podestou se rozumí vlastní montáž podest z ocelového rýhovaného plechu. Obsahem standardu je i kotvení podlahy, přiřezání na míru autogenem, uložení do předepsaného tvaru, sešroubování nebo stehování a sváření.

Montáž zastřešení – světlíky

Světlíky se rozumí vlastní montáž světlíků včetně obrubníků a zasklení. Obsahem standardu je i osazení kotvících dílů, montáž obrubníku, montáž protiprašných, okapových a hřebenových plechů, montáž těsnících provazů, zasklení, dokování oken a dvířek, kontrola funkčních částí mechanizmů a jejich seřízení a promazání, montáž doplňků světlíků (zástěny, vozíky na čištění, větráky, kryty dilatace, šachty větráků, pomocné lávky, větrací vikýře, boční stěny), osazení čočky z plexiskla, lepení těsnění po obvodu čočky, nasazení krytů z plastických látek, zhotovení otvorů do čočky, očištění po montáži.

Montáž zastřešení – podsvětlíky

Podsvětlíky se rozumí vlastní montáž podsvětlíků z profilů tenkostěnných nebo válcovaných bez zasklení nebo se zasklením. Obsahem standardu je i zasunutí dílců a mostíků do profilů, osazení prašných a hřebenových plechů, utěsnění provazem, zasklení, našroubování krytů.

Montáž zastřešení – ostatní

Ostatním se rozumí vlastní montáž krytin střech plechy tvarovanými a montáž systému COVERVAR včetně oplechování. Obsahem standardu je i vrtání otvorů do plechů a OK, úprava plechů pro spojení a montáž, nýtování, svařování jednotlivých prvků do tvaru, ukládání tepelně izolačních vrstev, montáž pláště, úprava a upevnění plechů, montáž plechování hřebene, štítu ukončení žlabu a oplechování u nadezdívek.

Montáž obvodového pláště z hliníkových profilů

Obvodovým pláštěm z hliníkových profilů se rozumí vlastní montáž opláštění dle jednotlivých systémů určených projektantem včetně hliníkových obkladů a závěsných roštů. Obsahem standardu je i rozměření orýsování a osazení závěsných roštů (dle použitého systému), zastřižení plechů a lamel na potřebné rozměry, stříhání a montáž izolace, montáž plechů a lamel dle použitého systému, zalištování, montáž okapových a okopných plechů, úpravy koncových panelů, očištění.

Montáž kanálových krytů

Kanálovými kryty se rozumí vlastní montáž kanálových krytů včetně montáže lemovacích úhelníků. Obsahem standardu je osazení lemovacích úhelníků, přivaření výztuh a rohů, rozměření, orýsování a vypálení otvorů a jejich osekání, obroušení a opilování, přerovnání plechů a úhelníků.

Montáž podhledů

Podhledy se rozumí vlastní montáž podhledů systémů jako např. Al strop, Alpo, FEAL, SALP, IZONORT, SFINX, HUNTER DOUGLAS apod. Dále z plechů KOB a z minerálních a sádrokartonových desek a kazet jako např. ARMSTRONG, Thermatex, Prelude apod. Obsahem standardu je i rozměření a orýsování plochy, upevnění závěsných roštů a úprava na požadovanou délku dle jednotlivých systémů, úprava lamel, kazet, plechů a desek na potřebné rozměry a tvary a jejich montáž dle zadaného systému, vložení předepsané izolace, zhotovení a lemování otvorů pro osvětlovací tělesa a mřížky, olištování a přizpůsobení nerovnosti stěn, očištění osazené plochy.

Montáž podlah a podhledů ostatní

Montáží podlah a podhledů ostatní se rozumí vlastní montáž podlahových roštů, zdvojených podlah, vzduchotechnické mřížky, zhotovení nájezdu, nájezdové lišty a schodu. Obsahem standardu je i vytvoření roštu s postupným upevňováním, stehováním svářením, šroubováním, přerovnání konstrukce, vypálení otvorů, montáž jednotlivých upevňovacích prvků a táhel, úprava nájezdové lišty, vytvoření schodu, přerovnání a úprava jednotlivých dílů a přerovnáním celého konstrukčního dílu nebo prvku.

Montáž výplně otvorů – okna jednoduchá

Okny jednoduchými se rozumí vlastní montáž oken včetně montáže otvíracích mechanizmů s přezkoušením. Obsahem standardu je i přišroubování kotev, zhotovení potřebných otvorů a závitů, šroubování uzávěru a kování, očištění funkčních částí okna od barvy a nečistot, přizpůsobení křídla okna, přizpůsobení otvorů pro rozvory, osazení oken, upevnění horního a spodního rámu, příčníků, okenních sloupků, osazení horního a bočního oplechování na konstrukci, případně do zdiva pomocí rozpěrek, montáž otvíracích mechanizmů oken s přezkoušením.

Montáž výplně otvorů – okna zdvojená

Okny zdvojenými se rozumí vlastní montáž oken včetně montáže otvíracích mechanizmů s přezkoušením. Obsahem standardu je i přišroubování kotev, zhotovení potřebných otvorů a závitů, šroubování uzávěru a kování, očištění funkčních částí okna od barvy a nečistot, přizpůsobení křídla okna, přizpůsobení otvorů pro rozvory, stehování a svaření krabice k rámu okna, montáž trubek pro odvod vody, montáž a úprava dřevěných lišt, nalepení a vložení plsti do U profilu, osazení oken, upevnění horního a spodního rámu, příčníků, okenních sloupků, osazení horního a bočního oplechování na konstrukci, případně do zdiva pomocí rozpěrek, montáž otvíracích mechanizmů oken s přezkoušením a přezkoušení těsnosti oken.

Montáž výplně otvorů – okna s beztmelým zasklením

Okny s beztmelým zasklením se rozumí vlastní montáž oken včetně montáže otvíracích mechanizmů s přezkoušením. Obsahem standardu je i osazení okna do otvoru, vyrovnání a zabezpečení okna vypodložením, zhotovení otvorů, stehování a sváření, očištění a zapilování svárů, nasazení dříků a můstků do tenkostěnných profilů, sešroubování tenkostěnných profilů do požadovaného tvaru, montáž a úprava prašných plechů po obvodě okna, dokování oken.

Montáž výplně otvorů – dveře

Montáží dveří se rozumí dokování dveřních křídel otočných, kyvných a posuvných, osazených do zárubní nebo do ocelové konstrukce. Obsahem standardu je vlastní montáž dokování dveří, montáž samozavírače s nastavením, stavěče křídel, zámku a zástrčí, madel, štítků a klik, částečné zapilování západky zámku, přeřezání závitu u štítků.

Montáž výplně otvorů – vrata

Montáží vrat se rozumí vlastní montáž vrat do ocelové zárubně nebo ocelové konstrukce otočných, posuvných, skládacích, tříkřídlových, čtyřkřídlových, zdvíhacích, kyvných a protipožárních. Obsahem standardu je i úprava a sestavení zárubně z dílů, přivaření závěsů, očištění funkčních částí od barvy a nečistot, osazení dveřních křídel do zárubně nebo OK, dokování vrat, úprava a přizpůsobení horního a dolního vedení a jeho montáž, nasazení běžců, osazení křídel na běžce, osazení dolního vedení na křídlo, přizpůsobení protiotvorů pro zámky a zástrčky, úprava a sestavení dvojic křídel a přišroubování závěsů, osazení nosných kladek, montáž lan a závaží se zabezpečením svorkami, vyvážení vrat závažím montáž krytů otvíracích mechanizmů.

Montáž výplně otvorů – mříže

Montáží mříží se rozumí vlastní montáž mříží dodávaných v celku bez dokončení dokování. Obsahem standardu je vlastní osazení konstrukcí mříží, promazání funkčních částí mříží, přezkoušení funkce otvírání a zavírání

Montáž výplně otvorů – zárubně kovové

Montáží zárubní kovových se rozumí osazení zárubní montovatelných (typ MZ a MZE). Obsahem standardu je i kontrola a očištění místa montáže, nasazení těsnící gumy, osazení jednotlivých prvků zárubně, stáhnutí zárubně svorkou, zhotovení otvorů, sešroubování zárubně v celek.

Montáž výkladce zapuštěného

Montáží výkladce zapuštěného se rozumí vlastní montáž výkladců s hliníkovými lištami bez dokování dveří a větracích křídel. Obsahem standardu je přišroubování nebo přivaření kotevních prvků, stehování a sváření jednotlivých částí výkladcové konstrukce.

Montáž výkladce předsazeného

Montáží výkladce zapuštěného se rozumí vlastní montáž výkladců s hliníkovými lištami bez dokování dveří a větracích křídel. Obsahem standardu je přišroubování nebo přivaření kotevních prvků, stehování a sváření jednotlivých částí výkladcové konstrukce.

Montáž větrací mřížky

Větracími mřížky se rozumí vlastní montáž větracích mřížek včetně regulátorů. Obsahem standardu je vyměření a osazení mřížky, upevnění šroubováním, překontrolování a promazání funkčních částí regulátoru.

Montáž žebříků a ochranného koše

Žebříky se rozumí vlastní montáž žebříků nebo žebříků požárních do zdiva nebo na OK. Ochrannými koši se rozumí vlastní montáž ochranných košů šroubováním nebo svařováním. Obsahem standardu je stehování a sváření kotev, šroubování, spojování trub svářením, spojení bočnic z profilové oceli, přezkoušení těsnosti potrubí, přizpůsobení ochranného koše na konstrukci žebříku, přerovnání po sváření.

Montáž komínové lávky

Komínovými lávkami se rozumí vlastní montáž lávek typu UNIVERSA nebo UNIVERSAL. Obsahem standardu je vrtání otvorů, uchopení a provizorní zabezpečení montovaných prvků, sešroubování konstrukce případně stehování a svaření.

Montáž izolátorů a tlumičů

Montáží izolátorů a tlumičů se rozumí montáž typových izolátorů chvění (podstavných, samozdvižných, závěsných, stavebnicových, konstrukcí rámů pro betonové výplně a jejich doplňků, nosných desek), tlumičů vzduchotechniky buňkových bez závěsné konstrukce bez nebo se sdružovacím pláštěm, protipřírub k buňkovým tlumičům a příslušenství tlumičů (souprava závěsů). Obsahem standardu je osazení jednotlivých prvků izolátorů dle pokynů výrobce, stehování, sváření, šroubování izolátorů osazení jednotlivých prvků a pro montáž tlumičů úprava a osazení sdružovacího pláště na trasu vzduchotechnického potrubí, úprava a osazení buněk do pláště podle typu tlumiče, příprava a úprava utěsnění tlumiče technickou plstí.

Montáž ostatních kovových doplňků staveb

Ostatními kovovými doplňky staveb se rozumí vlastní montáž hliníkových lišt, okopných plechů a těsnění spár styků provazcem nebo tmelením. Obsahem standardu je nasunutí a osazení lišty, přizpůsobení rohů a spojovacích dílů, rozměření, orýsování, důlčíkování a vrtání otvorů pro závity, zastřižení plechu na míru, přišroubování samořeznými šrouby, zaklepnutí lišty, naměření, řezání a vložení těsnícího provazce, zatmelení.

Montáž oplocení

Oplocením se rozumí vlastní montáž oplocení ze strojového pletiva, ostnatého drátu, rámového oplocení na ocelové sloupky, průběžného z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů a z plechu vlnitého nebo profilového. Obsahem standardu je montáž a napnutí napínacích drátů, rozbalení natáhnutí a vypnutí pletiva, obšití středního a spodního napínacího drátu na pletivo, zakroucení, napnutí a uchycení ostnatého drátu, přeměření trasy a vyznačení bodů pro uchycení, osazení rámů na sloupky, stehování a sváření jednotlivých dílů, obroušení a opilování svarů.

Montáž vrátek a vrat k oplocení

Vrátky a vraty k oplocení se rozumí vlastní montáž vrátek a vrat do betonových nebo zděných sloupů nebo osazení na ocelové sloupky. Obsahem standardu je očištění funkčních částí od barvy a nečistot, montáž vrátek a vrat s vyvážením, osazení kování, úprava otvorů pro zámky a zástrčky, přezkoušení funkčních částí s příslušnou úpravou.

Montáž ostatních atypických stavebních doplňkových konstrukcí

Montáží ostatních atypických stavebních doplňkových konstrukcí se rozumí osazení atypických zámečnických výrobků a konstrukcí bez ohledu na tvar a použití. Obsahem standardu je zdvižení a osazení jednotlivých prvků a konstrukcí, přizpůsobení na požadovaný tvar, stehování, sváření a šroubování jednotlivých prvků, přerovnání svařených prvků, začištění svarů.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00