TP 800-787 Zasklívání


Zasklívání sklem plochým

Zasklíváním se rozumí opatření otvorových prvků případně stěn výplní ze skla plochého. Obsahem standardu je otevření bedny, vybalení skla, případné svěšení a zavěšení dílců, rozšroubování a zašroubování křídel, rozebrání dřevěných nebo odšroubování kovových lišt, nebo vyčištění polodrážky a natření fermeží, podtmelení polodrážky, začištění podtmelené strany (odstranění vytlačeného tmelu), přiříznutí skleněné tabule, uložení a zatlačení tabule do tmelu, přichycení skla kolíčky nebo růžky, zatmelení a zahlazení, odměření a nasunutí gumového těsnění, přibití dřevěných nebo zašroubování kovových lišt, očištění skla a označení tabule.

Zasklívání sklem profilovaným tvaru U

Zasklívání sklem profilovaným je určeno pro výplň otvorů v obvodových konstrukcích objektů případně k k vytvoření příček v interiéru. Obsahem standardu je vybalení skla, očištění vnitřních ploch profilů, vybalení a nařezání plsti, měření, řezání a položení podkladních latí nebo podmazání spodní drážky maltou, nařezání a uložení gumového těsnění, očištění drážky, penetrace, přiřezání profilů, příprava a nanesení tmelu, založení PVC profilu, osazení, zatmelení v rámu, očištění skla a označení tabule.

Zasklívání beztmelé

Zasklívání beztmelé se provádí bez použití tmele, ale do profilového těsnění nebo lišt. Obsahem standardu je vybalení skla, vyčištění drážky, naměření a vložení těsnicí šňůry, napnutí a přichycení, přiříznutí skla, usazení tabule, nařezání a položení podkladní lepenky, osazení parapetního plechu, osazení prašného plechu, osazení a zašroubování krytek, očištění skla a označení tabule.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00