TP 800-786 Čalounické úpravy a zastiňující technika


Zastiňující zařízení

Zastiňujícím zařízením se rozumí:

Obsahem standardu je rozšroubování a zpětné sešroubování okenních křídel pro žaluzie meziokenní, montáž vodících lišt, montáž žaluzie dle použitého typu, seřízení, překontrolování a případná úprava namontované žaluzie.

Zatemňovací zařízení

Zatemňovacím zařízením se rozumí zatemňovací zařízení rentgenové. Obsahem standardu je celková montáž včetně přezkoušení a utěsnění prosvítajících míst.

Montáž zastiňujících rolet

Z Montáží zastiňujících rolet se rozumí montáž rolet z textilií nebo umělých tkanin a zastiňujících rolet dřevěných typu ESLINGER. Obsahem standardu je kontrola místa osazení, rozměření a přišroubování nosičů, vybalení a nasazení zastiňujícího zařízení do nosičů, včetně nastavení samotočů, přezkoušení funkce rolety a případná úprava.

Montáž čalounění dveří

Montáží čalounění dveří se rozumí potažení dveřních křídel koženkou nebo potahovou látkou a vycpání izolační vlnou. Obsahem standardu je i vyvěšení a zpětní zavěšení dveřních křídel a demontáž a zpětná montáž kování.

Montáž skládacích stěn

Montáží skládacích stěn se rozumí montáž stěn jednodílných nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal. Obsahem standardu je osazení stěny včetně kování a vodících profilů. Popis standardu musí vymezit typ, materiál, barvu a rozměry skládacích stěn.

Ostatní práce

Z Prací ostatní se rozumí montáž jedné nebo dvou kolejniček. Obsahem standardu je zaměření a vyznačení upevňovacích bodů, přiříznutí kolejničky na míru, vrtání otvorů, uchycení kolejničky vruty případně pomocí příchytek.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00