TP 800-773 Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot

01 – Podlahy teracové

Obklad schodiště teracem

Obkladem schodiště se rozumí provedení nášlapné vrstvy provedené na stupních a schodnicích z litého teraca. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vyvážení a rozměření schodů, nanesení, urovnání a zhutnění směsi na podstupnici a stupnici, 2 x broušení s vytmelením, úprava hran a rohů.

Soklíky z teraca

Obkladem soklíků z litého terasa se rozumí provedení soklíků u schodiště nebo podlahy. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, přeměření výšky soklíku, osazení latí, vlhčení a pačokování podkladu, nanesení směsi, uhlazení a stáhnutí plochy, úprava hran a rohů, 2 x broušení s vytmelením.

Podlaha teracová jednoduchá

Podlahou teracovou se rozumí provedení jednoduché povrchové úpravy podlahy litým teracem. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vlhčení a pačokování betonu cementovým mlékem, osazení latí do vodováhy, nanesení, rozprostření a urovnání směsi (při 3 cm vrstvě nanesení a zhutnění druhé vrstvy), rozhození drti a zhutnění směsi, 2 x válcování a stírání cementového mléka, konečná úprava a stažení plochy, 2 x broušení a vytmelení plochy.

Podlaha teracová kazetová

Podlahou teracovou se rozumí provedení kazetové (šachovnicové) povrchové úpravy podlahy litým teracem dělené vložkami z kovu, PVC, skla a mozaiky. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vlhčení a pačokování betonu cementovým mlékem, osazení latí do vodováhy, rozdělení podkladu vložkami, nanesení, rozprostření a urovnání směsi, rozhození drti a zhutnění směsi, odstranění a umytí latí, 2 x válcování a stírání cementového mléka, konečná úprava se stažením plochy, 2 x broušení s vytmelením.

Obklad parapetních a jiných desek teracem

Obkladem desek se rozumí provedení povrchové úpravy parapetních nebo jiných desek litým teracem. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, zhotovení formy, její vyvážení a upevnění, vlhčení a pačokování betonu, přemístění, nanesení, urovnání a zhutnění směsi, uhlazení a stáhnutí plochy, odstranění a umytí formy, konečná úprava ploch a hran, 2 x broušení a tmelení desek.

Ostatní práce související s litým teracem

Ostatními pracemi se rozumí provedení výplně dilatačních spár a osazení protiskluzové pásky.
Obsahem standardu je rozměření plochy a osazení vložek nebo mozaiky do teraca nebo naměření a uřezání protiskluzového pásku a jeho osazení.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00