Úvod k cenovým podmínkám

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

 

Seznam ceníků CS RTS

Ceník Vedlejších a ostatních nákladů stavby

Ceníky prací HSV

Ceníky prací PSV

Ceníky montáží

Ceníky - Agregované položky

 

 

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00