Novinky v cenové soustavě RTS


30.4.2024

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc duben najdete již od dnešního dne na našem webu v části Cenové informace.

28.3.2024

Na webu jsou již k dispozici protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc březen.

1.2.2024

Připravili jsme aktualizované vydání RTS DATA s cenovou úrovní 2024/I. Aktualizace obsahuje nejen novou cenovou hladinu, ale i nové a upravené položky napříč všemi ceníky RTS DATA. Popis novinek a změn k vydané aktualizaci naleznete v distribučním protokolu umístěném na našem webu Cenová soustava.

10.8.2023

Právě vydáváme cenovou hladinu RTS DATA pro druhé pololetí roku 2023.Aktualizované vydání RTS DATA představuje 2 200 nových položek a téměř 25 000 upravených položek. Novou cenovou hladinu 2023/II naleznete u všech položek ceníků HSV, PSV, Montáží, Agregovaných položek a Materiálů.

Nový ceník Agregovaných položek pro systémové skladby

Nový ceník zahrnuje konstrukce, které představují systémová řešení deklarované výrobci a dodavateli stavebních materiálů. Popsané souvrství konstrukce je definované odpovídající skladbou položek RTS. Položka dále obsahuje popisy, multimediální přílohy, cenové podmínky včetně všech potřebných informací.

Cílem položek nového ceníku je usnadnit práci především projektantům a rozpočtářům, kteří tyto konstrukce v projektech běžně používají a naceňují.

Popis novinek a zněm k vydané aktualizaci 2023/II naleznete v distribučním protokolu.

1.6.2023

Na webu již najdete protokoly o vývoji cen materiálů za měsíc květen..

5.5.2023

Protokoly o vývoji cen materiálů za měsíc duben jsou již uveřejněny na našem webu.

13.4.2023

Na základě zjištění nepřesností a drobných odchylek mezi výstupem na RTS CLOUD a webu cenovasoustava.cz jsme upravili indexy následujících druhů:

Při výpočtech věnujte těmto druhům pozornost. V případě výpočtu sdruženého indexu přes modul na RTS CLOUD je výpočet správný.

Děkujeme za pochopení.

4.4.2023

Dnes jsme uveřejnili protokoly o vývoji cen materiálů za měsíc březen.

6.3.2023

K dispozici jsou již protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc únor.

 

Byly přidány nové druhy:

• Stěrka armovací – RTS,

• Tkanina armovací – RTS,

• Penetrace – RTS,

• Stěrka lepicí – RTS,

• Hmoždinka – RTS,

• Tužidlo – RTS.

Výše zmíněné druhy nově naleznete jako hlavní materiály skupin položek materiálů, které ovlivňuji cenový vývoj skupin.

Sloupec nosný materiál se nově nazývá hlavní materiál a shoduje se tak s novými cenovými podmínkami společnosti RTS.

 

3.2.2023

Dnes už na našem webu najdete protokoly o vývoji cen stavebních materiálů.

 

Přehled změn ve struktuře a řazení druhů materiálů

 

Rozdělení překladů dle materiálové charakteristiky pro zohlednění rozdílného cenového vývoje v příštích meziměsíčních úrovních:

• Překlad prefabrikovaný keramický – ČSN EN 845-2,

• Překlad prefabrikovaný vápenopískový – ČSN EN 845-2,

• Překlad prefabrikovaný betonový – ČSN EN 845-2,

• Překlad prefabrikovaný pórobetonový – ČSN EN 845-2.

 

Sloučení a zobecnění některých druhů. Nově bez upřesnění konstrukce:

• Fólie hladká hydroizolační – *** ČSN EN 13967,

• Pás hydroizolační asfaltový – *** ČSN EN 13969,

• Trubka měděná – *** ČSN EN 1057.

 

Změny v názvech druhů:

• Tyč hliníková – *** ČSN EN 754-1,

• Dřevo konstrukční rostlé (KVH) – *** ČSN EN 14081-1,

• Malta zdicí – ČSN EN 998-2,

• Krytina kamenná – ČSN EN 12326-1,

• Krytina samonosná plechová – *** ČSN EN 14782,

• Deska profilovaná polymerní – ČSN EN 1013,

• Prvek konstrukční pro sytém suché stavby – *** ČSN EN 14195,

• Sklo základní – *** ČSN EN 572-9,

• Dlažba keramická – ČSN EN 14411,

• Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny – ČSN EN 13165,

• Geosyntetika – *** ČSN EN 13251,

• Výrobek plochý ocelový s povlakem – *** ČSN EN 10346,

• Trubka litinová – ČSN EN 545,

• Trubka ocelová – *** ČSN EN 10224,

• Trubka plastová – *** ČSN EN ISO 1452-2,

• Dlažba betonová – *** ČSN EN 1339,

• Dlažba kamenná – *** ČSN EN 1341,

• Kamenivo stanovené – *** ČSN EN 12620.

 

Přidány znaky *** před číslem normy u druhů se změnou výčtu sledovaných určených a harmonizovaných norem. Tento symbol značí zohlednění a možnou vazbu na více norem.

 

12. 1. 2023

Vydání cenové úrovně 2023 pro I. pololetí.

Cenová soustava RTS DATA je doplněna o nové systémy, výroby a systémová řešení, která jsou podrobně popsána v distribučním protokolu. Distribuční protokol dále popisuje cenový vývoj objektů, stavebních dílů, prací a materiálů k předchozí cenové úrovni (22/II). Dále se v něm můžete dočíst o dalších novinkách v cenové soustavě jako jsou zprávy o informačním modelování a jeho vývoji, označování a využívání hlavních materiálů v položkách prací, rozšíření informací a modulů v RTS CLOUD a další.

10. 1.2023

Na webu jsou k dispozici cenové ukazatele (THU) pro rok 2023.

5. 1.2023

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc prosinec jsou již na webu.

2. 11.2022

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc říjen jsou již na webu.

7. 10.2022

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc září jsou již na webu.

2. 9.2022

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc srpen jsou již na webu.

5.8.2022

Dnes vydáváme Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc červenec..

4.8.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line prezentaci novinek v cenové úrovni RTS 22/II a připravovaných změn v Cenové soustavě RTS. Pro Vaši účast postačí zaslat e-mail s žádostí o účast na adresu data@rts.cz.
Termín: čtvrtek 11. 8. 2022 v 9 hodin.


Těšíme se na vás

7.7.2022

Vydání nové cenové úrovně 2022 pro II. pololetí

V minulém roce jsme začali reagovat na neočekávaný nárůst cen stavebních materiálů a prací prostřednictvím Protokolů o vývoji cen. Data, která měsíčně aktualizujeme si našla pevné místo mezi odbornou i laickou stavební veřejností. Vydání cenové úrovně však pokrývám mnohem širší záběr napříč všemi oblastmi cenové soustavy, více informací naleznete v distribučním protokolu.

1. 7. 2022

Již první červencový den si můžete otevřít Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc červen..

2. 6. 2022

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů za měsíc květen jsou již k dispozici.

 

Přidány nové druhy:

• Tvarovka střešní pálená – ČSN EN 1304,

• Tvarovka střešní betonová – ČSN EN 490,

• Trubka měděná pro vytápění – ČSN EN 1057.

 

Přidány skupiny prací:

• Doplnění variant ETICS,

• Zdivo z tvárnic betonových,

• Podkroví a stropy opláštěné SDK v různých variantách,

• Povlakové krytiny z asfaltových pásů,

• Stropy z nosníků a pórobetonových vložek v různých variantách,

• Izolace potrubí z PEF,

• Překlady pórobetonové.

9.5.2022

Na webu je již uveřejněn Protokol o vývoji cen stavebních materiálů za duben 2022.

Přidán nový druh:

• Hranolek – ***ČSN 73 2824-1

Pro zpřesnění rozdílného cenového vývoje betonářské oceli a betonářských výztuží stříhaných a ohýbaných v armovnách, byl dosavadní druh Výztuž ocelová betonářská rozdělen na:

• Výztuž ocelová betonářská - ** (pro výrobky stříhané a ohýbané v armovně)

• Ocel svařitelná betonářská - ***ČSN EN 10080 (pro výrobky bez dodatečného zpracování).

Toto rozdělení také lépe zohledňuje technické normy a rozpočtářská pravidla.

8.4.2022

Dokončili jsme sledování vývoje stavebního materiálu za březen 2022 a na webu tak najdete aktuální Protokoly.

Byly přidány nové druhy:

• Deska sádrovláknitá – ČSN EN 15283-2,

• Podhled zavěšený sádrový – ***ČSN EN 14246,

• Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) – ČSN EN 14303,

• Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) – ČSN EN 14313,

• Sádra – ***ČSN EN 13279-1.

4.3.2022

K dispozici je již protokol o vývoji cen stavebních materiálů za únor 2022. Jako vždy jej naleznete v sekci Cenové informace.

Byly přidány nové druhy:

• Vložka pórobetonová pro stropní systémy – RTS,

• Tvárnice bednicí betonová – ČSN EN 15435,

• Parozábrana polymerní – ČSN EN 13984,

• Výrobek plochý ocelový válcovaný za studena – ***ČSN EN 10130,

• Výrobek plochý ocelový pozinkovaný – ČSN EN 10346.

 

8.2.2022

Vzhledem k rostoucímu zájmu nově přidáváme Protokol o vývoji cen položek prací v závislosti na změně cen nosného materiálu položek.

Protokol je rozdělen do skupin dle TSKP, každá skupina s sebou nese informaci o nosném materiálu. Nosné materiály jsou u skupiny vyjádřeny druhy materiálů, kam daný výrobek patří.

Indexy jsou meziměsíční (vztahují se k měsíci předchozímu). Sdružený index je součinem hodnot za jednotlivá období. Protokol plánujeme vydávat se stejnou pravidelností jako Protokol o vývoji cen materiálů.

4.2.2022

K dispozici je již protokol o vývoji cen stavebních materiálů za leden 2022. Jako vždy jej naleznete v sekci Cenové informace.

 

Vytvořeny klasifikační celky pro přehlednější roztřízení druhů. Na stránkách RTS cloud k nalezení obdobně rozdělený klasifikační systém druhů s grafickým zobrazením cenového vývoje referenčních druhů.

 

Přidány nové druhy:

 » Vložka betonová pro stropní systémy – ČSN EN 15037-2,

 » Prvek konstrukční kovový pro systémy ze sádrových desek – ČSN EN 14195,

 » Fólie hydroizolační polymerní pro spodní stavbu – ČSN EN 13967,

 » Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku – ČSN EN 15727,

 » Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku – ČSN EN 13180,

 » Potrubí plastové tuhé pro vzduchotechniku – ČSN EN 17192,

 » Vyústka – RTS,

 » Ventil talířový – RTS,

 » Anemostat – RTS,

 » Kamenivo nestanovené – RTS.

 

Změněn název a popis u druhu Potěr podlahový dle ČSN EN 13813, aby lépe reflektoval obecnější význam klasifikačních norem. Nový název: Materiál potěrový – ***ČSN EN 13813.

 

Změněn název druhu Pás hydroizolační asfaltový pro základy dle ČSN EN 13969, aby lépe reflektoval obecnější význam klasifikační normy. Nový název: Pás hydroizolační asfaltový pro spodní stavbu – ČSN EN 13969.

 

Upřesněny názvy některých druhů střešních krytin.

19.1.2022

Cenové ukazatele pro rok 2022

Na webu již najdete cenové ukazatele pro rok 2022.

Ve zvláštním souboru naleznete indexy vybraných objektů dle oborů stavebnictví dle JKSO.

11.1.2022

Vydání nové cenové úrovně 2022 pro I. pololetí

Změny v Cenové soustavě RTS pro I. pololetí 2022 v porovnání s předchozí cenovou úrovní (CÚ 2021/II)

 

Změny v cenách materiálů

Významné zvýšení cen jsme zaznamenali u výrobků z oceli, u kterých se teprve v průběhu II. pololetí 2021 projevilo zdražení oceli z jara 2021 - konkrétně např. kabelové žlaby, silniční svodidla, zárubně apod. Pro objekty budov podstatné zvýšení cen jsme zaznamenali u pálených zdicích materiálů firem Wienerberger a.s. a HELUZ v.o.s. Naopak u výrobků na bázi dřeva (hranolů KVH a desek OSB), u kterých značně vzrostla cena v průběhu I. pololetí 2021, jsme zaznamenali určitý pokles cen.  

Podrobnější vývoj cen materiálů sleduje Protokol o vývoji cen materiálů

Změny v užití rabatu při tvorbě cen RTS

Pro cenovou úroveň 22/I došlo ke změně rabatového systému v ceníku materiálů pro položky společností Wienerberger a.s. a HELUZ v.o.s. Pro cenovou úroveň 22/I jsme převzali ceníkové ceny výrobce materiálu. V cenových podmínkách došlo k odstranění dokumentu s hodnotami rabatu.

Z důvodu navýšení mzdových tarifů, nárůstu cen sortimentu těchto společností a změny metodiky užití rabatového sytému došlo k průměrnému nárůstu cen položek prací dle výrobce sortimentu:

Wienerberger a.s. 47%
Heluz v.o.s. 41%

 

Zvýšení cen položek prací podle druhu konstrukce

Přehled najdete ve zvláštní tabulce, kde jsou uvedeny jednotlivé skupiny položek prací dle TSKP a jejich index vývoje za poslední půl rok (porovnání CÚ 22/I a CÚ 21/II).

U každé skupiny položek prací je uveden druh nosného materiálu položky, u kterého je pro informaci uveden index vývoje za 2. pololetí roku 2021. V případě, že je místo druhu materiálu uvedena značka (např. *), naleznete pod tabulkou legendu s popisem.

 

Změny cen práce

Na základě vývoje v posledním roce jsme navýšili mzdové tarify v položkách prací o 3,0 – 3,2 %.

 

4.1.2022

Na webu v sekci Cenové informace najdete Protokol o vývoji cen stavebních výrobků za měsíc prosinec.

3.12.2021

Protokol o vývoji cen materiálů za listopad 2021

Na webu v sekci Cenové informace již najdete Protokol o vývoji cen stavebních výrobků za měsíc listopad.

Přidány nové druhy:

 » Mísa záchodová – ČSN EN 997,

 » Bidet – ČSN EN 14528,

 » Pisoár nástěnný – ČSN EN 13407,

 » Umyvadlo – ČSN EN 14688,

 » Vana koupací – ČSN EN 14516,

 » Dřez kuchyňský – ČSN EN 13310.

Přidán symbol *** (rozšířen popis o další klasifikační normu) u druhu:

 » Výztuž ocelová betonářská.

3.11.2021

Protokol o vývoji cen materiálů za říjen 2021

Na webu v sekci Cenové informace již najdete Protokol o vývoji cen stavebních výrobků za měsíc říjen.

Přidány nové druhy:

 » Panel betonový dutinový – ČSN EN 1168,

 » Panel keramobetonový – ČSN EN 13747,

 » Trám betonový pro stropní systémy – ČSN EN 15037-1,

 » Vložka pálená pro stropní systémy – ČSN EN 15037-3,

 » Omítka se sádrovým pojivem – ČSN EN 13279-1,

 » Pás hydroizolační asfaltový pro základy – ČSN EN 13969.

20.10.2021

RTS a BIMDAY 2021

Ve dnech 12. a 13. října 2021 proběhla konference BIM DAY. V rámci praktických workshopů představila společnost RTS ve spolupráci s Arkance Systems oceňování informačních modelů pomocí systému RTS BIM.

Ukázali jsme, jak využít negrafické informace modelu a klasifikační systém pro sestavení oceněného soupisu konstrukcí s následným propojením do položkového rozpočtu. Součástí prezentace bylo představení společných plánu do budoucna jako je například ocenění objemových studií nebo propojení databází RTS a Arkance Systems.

6.10.2021

Protokol o vývoji cen materiálů za září 2021

Na webu v sekci Cenové informace již najdete Protokol o vývoji cen stavebních výrobků za měsíc září. Dále jsme přidali dokument s popisem druhů, které v Protokolu uvádíme. Najdete tam i dokumenty s manuálem výpočtu změny cen podle našeho Protokolu.

Informace o změnách v protokolu o vývoji cen stavebních výroků

 • Popisy všech referenčních druhů byly sjednoceny a zpřehledněny. Nyní obsahují oddělenou část s definicí, část s určeným použitím a v závěru výčet dalších zahrnutých klasifikačních norem s odkazem na chystané výrobkové vyhlášky („Harmonizovaná“ – Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků a „TN xx.yy.zz“ – číslo technického návodu z Vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků).

 • Přidány nové druhy:

 » Lať – ***ČSN 73 2824-1,

 » Překlad – ČSN EN 845-2,

 » Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) – ČSN EN 13164,

 » Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci – ***ČSN EN 1329-1,

 » Trubka plastová pro venkovní kanalizaci – ***ČSN EN 1401-1,

 » Trubka plastová drenážní – ***DIN 4262-1.

 • Změněn název a norma u druhu ocelových za tepla válcovaných tyčí průřezu I, aby lépe reflektoval zahrnutí i jiných tvarů průřezu. Nový název:

 » Tyč ocelová válcovaná za tepla – ***ČSN EN 10025-1.

 • Přidán symbol *** (rozšířen popis o další klasifikační normu) u druhů:

 » Vlys parketový,

 » Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla.

 • Opravena norma u druhu cementotřískových desek (ČSN EN 634-7 na ČSN EN 634-1).

27.9.2021

RTS a CADfórum 2021

Společnost RTS ve spolupráci s Arkance Systems představila v rámci CADfóra oceňování informačních modelů pomocí systému RTS BIM. Proces projektování metodou BIM je přímo navázán na možnost zjišťování ceny stavebních projektů, a to v různých etapách rozpracovanosti. Současně lze využít systém negrafických informací modelu a klasifikačního systému na sestavení soupisu konstrukcí viz náhled.

6.9.2021

Protokol o vývoji cen materiálů za srpen 2021

Na webu je již k dispozici Protokol o vývoji cen materiálů za srpen 2021. Přehled všech protokolů najdete v hlavním menu pod názvem Cenové informace.

Informace o změnách v protokolu o vývoji cen stavebních výroků

 • Druh materiálů týkající se desek na bázi dřeva jsme z důvodu zkvalitnění sledovaného vývoje cen rozdělili dle uvedených norem na desky překližované, desky z plochých třísek (OSB) a desky cementotřískové.

 • Z důvodu zpřesnění informací na dlaždicích kamenných jsme daný druh přejmenovali na „Deska dlažební kamenná“. Z tohoto důvodu došlo i zpřesnění normy na ČSN EN 1341. Nový druh původní normu (ČSN 736131) zahrnuje.

 • U druhu „Panel betonový plný“ došlo ke zpřesnění normy na ČSN EN 13369.

 • Do protokolu byl přidán nový druh „Svodnice“, který je klasifikován normou ČSN EN 1317-5.

 • Druh materiálů „Trubka kovová vodovodní“ jsme z důvodu zkvalitnění sledováného vývoje cen rozdělili dle uvedených norem na trubky litinové vodovodní, trubky ocelové vodovodní a trubky měděné vodovodní.

 • Vzhledem k neurčité klasifikační normě druhu „Deska cementová“, bylo mu přiděleno zařazení dle RTS. Tento druh má definici následnou:

 • Cementem pojené desky pro konstrukce nenosných příček, podlah, obkladů stěn a podhledů.

 • Desky mohou mít povrchovou úpravu pro zajištění specifických funkcí.

 • Cement charakterizován dle ČSN EN 197-1.

 • Druh definuje desky bez vyztužení vlákny, které jsou zohledněny v deskách vláknocementových dle ČSN EN 12467.

3.8.2021

Začínáme sledovat vývoj cen materiálů podle druhů

Podle informací výrobců lze očekávat, že ceny mohou v průběhu následujících měsíců ještě stoupat. Proto budeme vývoj cen materiálu podle druhu průběžně sledovat. Výsledky šetření budou každý měsíc (od srpna) uveřejněny.

 Protokol o vývoji cen stavebních výrobků v cenové soustavě.

Tabulka je rozdělena na druhy materiálů s odkazem na harmonizovanou normu, kterou se daný druh řídí.

Sloupce RTS 20 II, RTS 21 I, RTS 21 II, VII 21 reprezentují cenové úrovně nebo období, ve kterém jsme ceny na daných druzích sledovali. RTS 20 II znamená cenovou úroveň 2020/II, RTS 21 I cenovou úroveň 2021/I – tedy stav k lednu 2021, RTS 21 II cenovou úroveň 2021/II – tedy stav k červnu 2021 a sloupec VII 21 je meziměsíční index k červenci 2021.
Indexy se vztahují k předchozímu měsíci (na řádku M) a nebo referenčnímu datu (R), což je v tomto případě RTS 21 I.

Sledované indexy na daných druzích budeme vydávat každý měsíc.

2.8.2021

Oznamujeme vydání cenové úroveň 2021 pro II. pololetí.

Cenová úroveň 2021/ II. postihuje zvýšení cen materiálu, které jsme zaznamenali u výrobců a prodejců do konce června 2021.

V následující tabulce jsou uvedeny největší cenové rozdíly u výrobků mezi cenami RTS pro I. a II. pololetí

 Tabulka největších cenových rozdílů u výrobků mezi cenami RTS pro I. a pro II. pololetí.

Zvýšení cen materiálu a mezd se do položek cen prací s dodávkou materiálu promítá takto:

 Tabulka promítnutí navýšení cen materiálů a mezd do ceny prací

 

Do ceny objektu (test proveden na objektu bytového domu), tj. se zohledněním počtu měrných jednotek, se zvýšení jednotkových cen RTS promítlo celkovým indexem mezi I. a II. pololetím v hodnotě 1,0674.

17.5.2021

Trh stavebního materiálu aktuálně zažívá poměrně razantní zvyšování cen. Zvýšení cen se týká zejména materiálů, jejichž surovinou jsou kovy (ocel i barevné kovy) a plastový granulát. Zveřejňované ceníky výrobců a prodejců se mění jen mírně, i když více, než je pro začátek sezóny obvyklé. Zdražení se odehrává zejména v hodnotě poskytovaného rabatu. Hodnota slev je proti minulému roku cirka poloviční.

Zvyšování cen stavebních materiálů není dosud ukončeno - ceny surovin stále stoupají. Doporučujeme tedy, u nově uzavíraných zakázek, zjišťovat aktuální ceny klíčových materiálů přímo u prodejce, případně i počítat s určitou rezervou na další růst cen výrobků.

V následující tabulce jsou uvedeny nárůsty cen zveřejněných ceníků výrobců a prodejců od prosince 2020 do května 2021.

Výrobce Nárůst v %
Ferona 33%
Lindab 15%
Geberit - potrubí a instalační systémy 3,5 - 6%
Pipelife - celý sortiment 10%
Dyka - PP potrubí 30%
Rehau - celý sortiment 3% a více
Uponor - celý sortiment 4%
Meibes - celý sortiment 8%
Flamco - celý sortiment 8%
Danfoss - celý sortiment 3%
Atmos - celý sortiment 5%
Slokov - celý sortiment 4%
PEŠTAN KG - potrubí + tvarovky 14%
PEŠTAN HT - potrubí + tvarovky 10%
ARMACELL - izolace potrubí 6%
GASCONTROL - plynové potrubí 25%
IBP - měděné tvarovky 6%
Plastové potrubí všeobecně 10 - 30%
Zařízení pro vytápění a distribuci tepla 10% a více

Nárůst prodejních cen

EPS 50% a více

8.3.2021

Upozornění pro uživatele CS RTS na zvýšení cen oceli

Upozorňujeme uživatele, že v průběhu února t.r. registrujeme významný růst cen oceli. Z tohoto důvodu doporučujeme, u nových stavebních zakázek, prověřovat ceny materiálu v oborech 132-143 a 313.

Tabulka významných změn cen u vybraných ocelových výrobků.

Název materiálu MJ Odbytová cena
RTS 2021/ I. v Kč
Cena Ferony
k 5. 3. 2021 v Kč
index Ferona/ RTS
Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm t 22 916 27 550 1,2022
Tyč ocelová kruhová jakost S355 D 36 mm t 24 422 32 720 1,3398
Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x6 mm t 23 447 27 390 1,1682
Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 t 23 241 27 190 1,1699
Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 t 23 685 27 600 1,1653
Tyč průřezu I 400, hrubé, jakost oceli S235 t 25 938 29 680 1,1443
Tyč průřezu IPE 400, hrubé, jakost oceli S235 t 25 028 28 850 1,1527
Tyč průřezu HEB 300, hrubé, jakost oceli S235 t 25 028 28 850 1,1527
Plech lístkový DIN 59220/83 3x1000x2000 mm t 28 342 38 890 1,3722
Plech pozinkovaný tl.0,55 mm, 1000 x 2000 mm t 38 187 48 220 1,2627
Trubka podélně svařovaná hladká S235 38x2,0 mm m 54,80 65,88 1,2022
Drát ocelový měkký 426410.51 D 1,00 mm kg 35,63 43,01 1,2071
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm t 21 140 20 660 0,9773
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm t 21 140 20 660 0,9773
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 14 mm t 21 140 20 660 0,9773
Síť svařovaná Kari KD 35 3 x 2 m rohož ks 401,40 504,59 1,2571
Síť svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož ks 577,24 727,00 1,2594

Index změny cen nelze paušalizovat pro všechen ocelový materiál. Index změny cen u produktů Ferony se pohybuje od 0,92 do 1,47. Proto doporučujeme upřesnění cen u konkrétních výrobků a podle ceníku konkrétního prodejce.

29. 1. 2021

Cenové ukazatele pro rok 2021

Zveřejnili jsme cenové ukazatele pro rok 2021.

21. 1. 2021

RTS DATA pro 1. pololetí roku 2021

Společnost RTS,a.s. připravila kompletní aktualizované vydání RTS DATA 2021/I v rozsahu stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů.


Upozornění pro uživatele CS RTS na změny cen poplatků za uložení stavební suti a odpadu.

Od 1. 1 2021 nabyl platnost nový zákon o odpadech 541/2021 Sb., který v příloze č. 9. stanovuje nové sazby poplatků za uložení odpadu odváděné státu.

Původní sazba 500 Kč má nyní hodnotu:
» 500 Kč pro běžnou stavební suť (betony, cihly)
» 800 Kč u využitelných odpadů (odpady spalitelné, kompostovatelné, recyklovatelné)
» 2 000 Kč u kategorie nebezpečných odpadů

Jednotliví provozovatelé skládek k této částce přičítají své náklady na provoz skládky a to v různé výši. Hodnoty poplatků za uložení suti v CS RTS je proto třeba i nadále považovat za orientační a jejich výši si uvěřovat u konkrétních organizací.

17.9.2020

RTS DATA pro druhé pololetí roku 2020

Společnost RTS,a.s. připravila kompletní aktualizované vydání RTS DATA 2020/II.

Aktualizovaná data zahrnují informace pro všechny fáze zpracování cenových podkladů:

Ceny THU / předběžná cena investičního záměru
Aktuální ceny / nabídky, kontrolní rozpočty
Normy položek a jejich popisy / detailní výrobní kalkulace
Historie jednotkových cen / odborné posudky
Technické parametry / soupisy prací, dodávek a služeb, vazba na vyhlášku č.169/2016 Sb.

Nová cenová hladina zahrnuje všechny ceníky RTS DATA v rozsahu:

HSV / 44.100 položek
PSV / 34.150 položek
Agregace / 7.000 položek
Montáže / 24.000 položek
Materiály / 89.600 položek

Celkem bylo aktualizováno více jak 198.000 položek.

14. 1. 2020

RTS DATA pro první pololetí roku 2020

Aktualizované vydání RTS DATA představuje přes 4 300 nových a upravených položek. Novou cenovou hladinu 2020/I naleznete u všech položek ceníků HSV, PSV, Montáží, Agregovaných položek a Materiálů. Zásadní změnou prochází oblast elektromontážních prací.

Podrobný popis změn naleznete ve zvláštním pdf dokumentu.

Nový ceník M 65

Vzhledem k rozvoji sortimentu výrobků užívaných v oblasti elektromontážních prací a nedostatku prostoru v kódech položek ceníku M 21 pro umístění nových výrobků a výkonů, jsme přikročili k vytvoření nového ceníku pod označením M 65. Kódy položek ceníku začínají trojčíslím 650.

Ceník obsahuje montážní položky pro ocenění elektroinstalačních prací v budovách např. prvky pro elektroinstalační vedení, krabice, spínače, zásuvky, kabely, osvětlovací tělesa (včetně LED), rozvodné skříně, modulární jisticí a ochranné prvky a položky pro montáž bleskosvodů.

Stávající ceník M 21 zůstává prozatím v platnosti, ukončení aktualizace toho ceníku se plánuje na rok 2021.

6. 11. 2019

RTS BIM

Na stránky jsme doplnili podrobnější informace o našem přístupu k oceňování staveb metodou BIM.

28. 8. 2019

Aktualizace RTS DATA pro druhé pololetí 2019

Vydáváme RTS DATA 2019/II v rozsahu stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů. Přidali jsme přes 5 200 nových položek a dalších 1 600 jsme změnili. Podrobný popis změn naleznete ve zvláštním pdf dokumentu. Uživatelé služeb obdrží aktualizaci zdarma v rozsahu zakoupených datových bloků.

20. 1. 2019

RTS DATA 2019/I – aktualizace pro první pololetí

Je připraveno kompletní aktualizované vydání RTS DATA 2019/I. To představuje 2 200 nových a přes 2 000 upravených položek (názvy, popisy, normy) a přes 170 zneplatněných položek.

18. 1. 2019

Cenové ukazatele 2019

Na webu již najdete cenové ukazatele pro rok 2019.

19. 11. 2018

Vyjádření RTS, a.s. k cenám v CS RTS

Přečtěte si vyjádření naší společnosti k cenám v cenově soustavě RTS.

RTS DATA 2018 / II - aktualizace pro druhé pololetí

Společnost RTS připravila kompletní aktualizované vydání RTS DATA. To představuje 3 200 nových a přes 7 900 upravených položek (názvy, popisy, normy).

Nová cenová hladina 2018/II pokrývá všechny ceníky HSV, PSV, Montáží, Agregovaných položek a Materiálů v celkovém rozsahu 197 000 položek.

Kompletní přehled o novinkách v této verzi najdete v samostatném dokumentu.

18. 6. 2018

Změny cen materiálu v průběhu I. pololetí 2018

Zvýšená poptávka po stavebních pracích v tomto roce sebou nevyhnutně přinesla zvyšování cen stavebních materiálů. V tabulce zde nabízíme index změny ceníkových cen (nikoliv cen RTS) u vybraných stavebních materiálů za období listopad 2017 až červen 2018. Z hlediska podílu na stavební zakázce jsou v tomto seznamu nejvýznamnější izolace z minerální vlny s navýšením cen o 40-47 %.

21. 3. 2018

Cenová soustava RTS je volně přístupná

Společnost RTS zpřístupnila svoji cenovou soustava a to včetně položek a cen. Vše je nyní volně dostupné v naší internetové aplikaci.

 

22. 1. 2018

Nová cenová úroveň cenových ukazatelů staveb a objektů 2018

V záložce Cenové ukazetele na těchto stránkách jsou k dispozici cenové ukazatele na měrnou jednotku v cenách pro rok 2018. Proti minulým letem došlo k výraznějšímu navýšení hodnoty ukazatelů. Navýšení reflektuje zvýšení nákladů na stavební práce zejména ve mzdové části kalkulačního vzorce.

 

15. 1. 2018

Nová cenová úroveň CÚ 2018/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 10 793 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 706 položek agregací a 3 409 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

10. 10. 2017

Vyjádření k výpočtu přesunu hmot

V poslední době se objevují připomínky od rozpočtářů, že nebyly objednatelem (u rodinných domů), uznány náklady na přesun hmot u základů s tím, že náklady na přesun hmot u základů jsou nula. Objednavatelé se odvolávají tvrzením, cituji: „Všechny hmotnosti u základů – betony a kamenivo jsou nula. Je to z toho důvodu, že se beton „leje“ rovnou do pasů. Pokud je nutné použít Schwing, tak si to máte dát do ceny. Konec citátu.

Naše vyjádření:

Metodika CS RTS předpokládá výpočet nákladů na přesun hmot na základě hmotnosti veškerého materiálu daného objektu a jednotkové ceny stanovené podle druhu objektu a typu konstrukce (JKSO).
Jednotkové ceny přesunu hmot stanovené v CS RTS vyjadřují náklad spojený s přesunem hmot za standardního způsobu přesunu a při obvyklé struktuře daného typu objektu.
Při obvyklé struktuře daného typu objektu se do přesunu hmot započítávají všechny hmoty, žádná konstrukce se nevynechává, ani ta, se kterou se nemanipuluje (např. beton do základových pasů, podkladní vrstvy komunikací, zásypy kamenivem u trubních vedení apod.).
Pokud se na objektu vyskytuje významná konstrukce, která neodpovídá obvyklé struktuře daného typu objektu, pak je nutné náklady na přesun hmot vyčíslit formou individuální kalkulace nákladů.

 

Příklad nestandardních podmínek:
Hala s podsypem podlahy ze štěrkodrti tl. 500 mm. Hmotnost těchto podsypů bude značná a jejich poměr vůči ostatním konstrukcím atypický. Pak jsou možné 2 varianty výpočtu:
a) Individuální kalkulací přesunu hmot všech konstrukcí a materiálů.
b) Použít v rozpočtu dva přesuny hmot HSV. Ceníkovou položku přesunu hmot použít pro celkovou hmotnost hmot HSV avšak bez hmotnosti podsypu a individuální položku přesunu pro hmotnost podsypů.

 

30. 8. 2017

Nová cenová úroveň CÚ 2017/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 11 164 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 280 položek agregací a 3 408 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

18. 1. 2017

Aktualizace ceníku OTSKP

Byla provedena aktualizace cenových podmínek ceníku OTSKP pro I. pololetí 2017

 

18. 1. 2017

Doplnění Cenových ukazatelů

Do Cenových ukazatelů pro rok 2017 byly doplněny hodnoty pro zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem. Hodnoty v závorkách udávají počet zdrojových hodnot.

927 | Modernizace

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | tloušťka izolantu do 90 mm

2 | tloušťka izolantu 100 - 150 mm

3 | tloušťka izolantu 160 - 220 mm

Orientační cena na: 1 m2 zateplení

 

Třídění podle JKSO průměr konstrukčně materiálová charakteristika
1 2 3
927.11.1 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z EPS 1855 1754 (11) 1825 (10) 1986 (3)
927.11.3 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z XPS 2096 2022 (14) 2095 (6) 2170 (8)
927.11.7 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z minerální vlny 2278 2122 (4) 2434 (9) -

 Cena zahrnuje i práce, které bezprostředně souvisejí se zateplením: Očištění fasády, vyrovnání podkladu a jeho menší opravy, demontáž a montáž parapetů, svodů, žlabů a ventilačních mřížek, ochrana okenních otvorů před znečištěním, montáž, demontáž a pronájem lešení.

 

11. 1. 2017

Cenové ukazatele

Pro zlepšení informovanosti účastníků stavebního procesu byla přidána nová záložka cenové ukazatele

 

4. 1. 2017

Nová cenová úroveň CÚ 2017/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 4 009 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 258 položek agregací a 2 018 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

25. 8. 2016

Cenová soustava RTS DATA v dotačním Programu rozvoje venkova

Pro 3.kolo operačního Programu rozvoje venkova, byla na základě žádosti RTS, a. s. upravena pravidla upřesňující posouzení způsobilých výdajů a tedy i jejich kalkulaci. Pro výši způsobilých výdajů je nyní možné použít maximální sazby dle katalogu stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a. s. i RTS, a.s. Příjemce dotací tedy může využívat Cenovou soustavu RTS DATA a správce dotací (SZIF) ji akceptuje.

 

Citace z dokumentu PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

 

"… výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. ..."

 

Plné znění naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství /Program rozvoje venkova.

 

16. 8. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 4 398 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 504 položek agregací a 3 034 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

6. 1. 2016

Katalog staveb a objektů - cenové ukazatele

V roce 2015 byly do Katalogu staveb a objektů vloženy tyto objekty:

 

Skupina staveb Budovy pro zdravotnictví a sociální péči:

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Buchlovice

- Rekonstrukce pobytových soc. služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Rožnov pod Radhoštěm

 

Skupina staveb Zařízení pro kulturu, sport a rekreaci

- Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí

 

Skupina staveb Zateplení, snížení energetické náročnosti

- Zateplení objektu a výměna oken - ZŠ Mikulov, Valtická

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Komenského - Uherské Hradiště

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Míkovice - Uherské Hradiště

 

6. 1. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 1 582 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 800 položek agregací a 2 425 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

27. 7. 2015

Nová cenová úroveň CÚ 2015/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 5 720 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 657 položek agregací a 2 943 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

4. 6. 2015

Společná ustanovení Cenové soustavy RTS data

Pravidla použitá při tvorbě položek Cenové soustavy RTS DATA a metodika doporučená pro sestavování rozpočtu, jsou uvedena ve Společných ustanoveních CS RTS DATA

 

14. 5. 2015

Navýšení spotřeby materiálů a specifikací – ztratné a prořez

Pod záložku Specifikace na těchto stránkách je nově umístěna tabulka ztratného a prořezu u materiálu a specifikací použitých při sestavování rozpočtů a při tvorbě jednotkových cen položek prací. Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu:

-  ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné odřezky a zbytky (např. obkladačky, podlahové krytiny, řezivo apod.)

-  ztrát vlivem poškození při dopravě (betonářské výrobky) -  přeložení materiálu nutného k provedení funkčních spojů (hydroizolace, střešní krytiny apod.)

-  zvýšení spotřeby vyvolané vlastnostmi materiálu, nebo způsobem použití (betonářské sítě apod.)

O hodnoty ztratného a prořezu se zvyšují množství materiálu určené projektem. Ztratné se používá pro materiály ve specifikacích i pro materiály započtené v položkách prací. (V položkách prací RTS je spotřeba materiálu o ztratné a prořez již povýšena. Při použití položek prací v rozpočtu se uvádí jejich výměra dle projektu.)

Uvedené hodnoty mají orientační charakter a mohou být změněny doložením skutečné spotřeby výpočtem nebo kladečským plánem.

 

22. 4. 2015

Doplnění KSO a cenových ukazatelů o zateplení objektů


Klasifikace staveb a objektů (KSO) byla doplněna o Modernizace (KSO 927) typu zateplení budov v tomto členění:
927               Modernizace


927.1              Zateplení stěn objektu


927.11                                  vnější kontaktní
927.12                                  vnější nekontaktní
927.13                                  vnitřní (kontaktní)


927.11.1                                          převážně z EPS
927.11.2                                          převážně z šedého, nebo otevřeného polystyrénu
927.11.3                                          převážně z XPS
927.11.4                                          převážně z PIR, nebo PUR desek
927.11.5                                          převážně ze sendvičových desek
927.11.6                                          převážně z dřevovláknitých desek
927.11.7                                          převážně z minerální vlny
927.11.8                                          převážně z konopí
927.11.9                                          převážně z pórobetonových desek


927.11.x1                                                  tlouštky izolantu do 80 mm
927.11.x2                                                  tlouštky izolantu 100 - 150 mm
927.11.x3                                                  tlouštky izolantu 160 - 220 mm

 

 

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00