Novinky v cenové soustavě RTS


25. 8. 2016

Cenová soustava RTS DATA v dotačním Programu rozvoje venkova

Pro 3.kolo operačního Programu rozvoje venkova, byla na základě žádosti RTS, a. s. upravena pravidla upřesňující posouzení způsobilých výdajů a tedy i jejich kalkulaci. Pro výši způsobilých výdajů je nyní možné použít maximální sazby dle katalogu stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a. s. i RTS, a.s. Příjemce dotací tedy může využívat Cenovou soustavu RTS DATA a správce dotací (SZIF) ji akceptuje.

 

Citace z dokumentu PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

 

"… výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. ..."

 

Plné znění naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství /Program rozvoje venkova.

 

16. 8. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 4 398 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 504 položek agregací a 3 034 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

6. 1. 2016

Katalog staveb a objektů - cenové ukazatele

V roce 2015 byly do Katalogu staveb a objektů vloženy tyto objekty:

 

Skupina staveb Budovy pro zdravotnictví a sociální péči:

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Buchlovice

- Rekonstrukce pobytových soc. služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Rožnov pod Radhoštěm

 

Skupina staveb Zařízení pro kulturu, sport a rekreaci

- Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí

 

Skupina staveb Zateplení, snížení energetické náročnosti

- Zateplení objektu a výměna oken - ZŠ Mikulov, Valtická

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Komenského - Uherské Hradiště

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Míkovice - Uherské Hradiště

 

6. 1. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 1 582 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 800 položek agregací a 2 425 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

27. 7. 2015

Nová cenová úroveň CÚ 2015/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 5 720 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 657 položek agregací a 2 943 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

4. 6. 2015

Společná ustanovení Cenové soustavy RTS data

Pravidla použitá při tvorbě položek Cenové soustavy RTS DATA a metodika doporučená pro sestavování rozpočtu, jsou uvedena ve Společných ustanoveních CS RTS DATA

 

 

14. 5. 2015

Navýšení spotřeby materiálů a specifikací – ztratné a prořez

Pod záložku Specifikace na těchto stránkách je nově umístěna tabulka ztratného a prořezu u materiálu a specifikací použitých při sestavování rozpočtů a při tvorbě jednotkových cen položek prací.

Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu:
-  ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné odřezky a zbytky (např. obkladačky, podlahové krytiny, řezivo apod.)
-  ztrát vlivem poškození při dopravě (betonářské výrobky)
-  přeložení materiálu nutného k provedení funkčních spojů (hydroizolace, střešní krytiny apod.)
-  zvýšení spotřeby vyvolané vlastnostmi materiálu, nebo způsobem použití (betonářské sítě apod.)

O hodnoty ztratného a prořezu se zvyšují množství materiálu určené projektem. Ztratné se používá pro materiály ve specifikacích i pro materiály započtené v položkách prací. (V položkách prací RTS je spotřeba materiálu o ztratné a prořez již povýšena. Při použití položek prací v rozpočtu se uvádí jejich výměra dle projektu.)
Uvedené hodnoty mají orientační charakter a mohou být změněny doložením skutečné spotřeby výpočtem nebo kladečským plánem.

 

22. 4. 2015

Doplnění KSO a cenových ukazatelů o zateplení objektů


Klasifikace staveb a objektů (KSO) byla doplněna o Modernizace (KSO 927) typu zateplení budov v tomto členění:


927               Modernizace


927.1              Zateplení stěn objektu


927.11                                  vnější kontaktní
927.12                                  vnější nekontaktní
927.13                                  vnitřní (kontaktní)


927.11.1                                          převážně z EPS
927.11.2                                          převážně z šedého, nebo otevřeného polystyrénu
927.11.3                                          převážně z XPS
927.11.4                                          převážně z PIR, nebo PUR desek
927.11.5                                          převážně ze sendvičových desek
927.11.6                                          převážně z dřevovláknitých desek
927.11.7                                          převážně z minerální vlny
927.11.8                                          převážně z konopí
927.11.9                                          převážně z pórobetonových desek


927.11.x1                                                  tlouštky izolantu do 80 mm
927.11.x2                                                  tlouštky izolantu 100 - 150 mm
927.11.x3                                                  tlouštky izolantu 160 - 220 mm


 

12. 1. 2015

Nová cenová úroveň CÚ 2015/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 2 361 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 403 položek agregací a 3 036 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

1. 8. 2014

Nová cenová úroveň CÚ 2014/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána.

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 8 597 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 1 144 položek  agregací a 4 300 nových výrobků. 

Zobrazení celého textu.

18. 3. 2014

Aktualizace položek prací ceníku 800-765 Krytiny tvrdé

Z důvodu významného zvýšení cen materiálu pálených krytin Tondach jsme přistoupili k aktualizaci ceníku 800-765 Krytiny tvrdé. Aktualizace obsahuje ceny prací zkalkulované s použitím cen krytin výrobců Tondach, KM Beta a Bramac podle ceníků vydaných v prvních měsících tohoto roku.

Proti ceníkovým cenám výrobce je k materiálu započten rabat (sleva) pro:

 

Dále došlo ke změně obchodních názvů tašek Bramac

Původní název Nový název
Alpská Classic STANDARD Classic
Alpská Classic PROTECTOR Classic Protector
Moravská taška plus Moravská taška

 

Ukázka změn cen


Číslo
Název
RTS I/14 (stávající)
RTS 14/2Q (aktualizace)
Index nárůstu
765 31-1511.R00 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho 529,00 Kč 673,00 Kč 1,27
765 31-2411.R00 Krytina Hranice 11 střech jednoduchých, režná 340,50 Kč 437,00 Kč 1,28
765 31-2511.R00 Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, režná 382,00 Kč 498,00 Kč 1,3
765 31-2621.R00 Krytina Stodo 12 střech ostatních, režná 371,50 Kč 476,00 Kč 1,28
765 31-2631.R00 Hřeben s větracím pásem kovovým, režný 740,00 Kč 1 025,00 Kč 1,39
765 33-1211.R00 Krytina betonová Bramac, střecha pultová 633,00 Kč 659,00 Kč 1,04
765 33-2921.R00 Krytina beton. KMB Hodonka Elegant, ostatní 376,00 Kč 389,00 Kč 1,03

9. 1. 2014

Nová cenová úroveň CÚ 2014/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána.

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 6 674 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací (HSV, PSV) a 1 890 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00