Novinky v cenové soustavě RTS

1. 8. 2014

Nová cenová úroveň CÚ 2014/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána.

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 8 597 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 1 144 položek  agregací a 4 300 nových výrobků. 

Zobrazení celého textu.

18. 3. 2014

Aktualizace položek prací ceníku 800-765 Krytiny tvrdé

Z důvodu významného zvýšení cen materiálu pálených krytin Tondach jsme přistoupili k aktualizaci ceníku 800-765 Krytiny tvrdé. Aktualizace obsahuje ceny prací zkalkulované s použitím cen krytin výrobců Tondach, KM Beta a Bramac podle ceníků vydaných v prvních měsících tohoto roku.

Proti ceníkovým cenám výrobce je k materiálu započten rabat (sleva) pro:

 

Dále dolšo ke změně obchodních názvů tašek Bramac

Původní název Nový název
Alpská Classic STANDARD Classic
Alpská Classic PROTECTOR Classic Protector
Moravská taška plu Moravská taška

 

Ukázka změn cen

Číslo Název RTS I/14 (stávající) RTS 14/2Q (aktualizace) Index nárůstu
765 31-1511.R00 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho 529,00 Kč 673,00 Kč 1,27
765 31-2411.R00 Krytina Hranice 11 střech jednoduchých, režná 340,50 Kč 437,00 Kč 1,28
765 31-2511.R00 Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, režná 382,00 Kč 498,00 Kč 1,3
765 31-2621.R00 Krytina Stodo 12 střech ostatních, režná 371,50 Kč 476,00 Kč 1,28
765 31-2631.R00 Hřeben s větracím pásem kovovým, režný 740,00 Kč 1 025,00 Kč 1,39
765 33-1211.R00 Krytina betonová Bramac, střecha pultová 633,00 Kč 659,00 Kč 1,04
765 33-2921.R00 Krytina beton. KMB Hodonka Elegant, ostatní 376,00 Kč 389,00 Kč 1,03

9. 1. 2014

Nová cenová úroveň CÚ 2014/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána.

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 6 674 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací (HSV, PSV) a 1 890 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00