Cenové podmínky   Technické podmínky   Terminologie     Klasifikace     Kontakty

ÚvodTechnické podmínky vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Technické podmínky jsou databází, která je duševním vlastnictvím společnosti RTS, a. s. a je tak chráněna autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění).

Veškeré informace z našeho portálu může uživatel použít pouze pro svoji vlastní potřebu. Uživatel nesmí tyto informace jakýmkoliv způsobem modifikovat, reprodukovat, publikovat, prodávat či poskytovat bez písemného souhlasu RTS, a. s.

                                                                   

 

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00