Cenové soustavy v Pravidlech dotačních programůV některých pravidlech pro poskytování dotací se čas od času objeví požadavek na zpracování položkového rozpočtu dle pravidel vybrané cenové soustavy, např. ÚRS.


V minulosti se tak stalo například v pravidlech Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zemědělství.


Na naši žádost nám však sdělili, že nebylo záměrem požadovat výhradně jeden cenový systém, ale požadovat rozpočet v podrobnosti položek odpovídající cenovým soustavám používaných v ČR.


V odpovědi MK je uvedeno: „požadavkem Ministerstva kultury není zpracování rozpočtu výhradně v cenové soustavě ÚRS, ale je možné využít produktů jiných společností…“.


Ministerstvo průmyslu a obchodu pak upřesnilo metodický pokyn Řídícího orgánů OP PIK, který obsahuje následující: „rozpočet musí být zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků ÚRS, RTS, Callida, případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací.


Pro podrobnější informace Vám dáváme k dispozici dopisy, které jsme od ministerstev obdrželi. Pokud by se vyskytla jiná zkušenost, prosím dejte nám zprávu.


» Dopis Ministerstva kultury (ve formátu pdf)
» Dopis Ministerstva průmyslu a obchodu (ve formátu pdf)
» Dopis Ministerstva zemědělství

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00