Cenová soustava RTS

Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb.

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Informace o použití cenové soustavy v dotačních programech najdete na zvláštní straně.

Použití cenové soustavy

Cenová soustava je určena pro sestavení předpokládané hodnoty stavební zakázky ve všech fázích investičního procesu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00