TP 800-782 Obklady a dlažby z kamene

01– Dlažby z kamene

Obklad stupňů deskami z kamenů

Obkladem stupňů deskami z kamenů se rozumí vytvoření nášlapné plochy na schodišťových stupnicích a podstupnicích deskami z kamenů. Obsahem standardu je zametení podkladu, naměření a řezání kamenné dlažby, vlhčení betonového podkladu, zřízení lože z malty na stupnici, manipulace s materiálem, osazení dlažby, spárování, očištění dlažby a odstranění odpadu nebo naměření a řezání kamenné dlažby pro podstupnice, přichycení úchytkami, spárování, očištění a odstranění odpadu.

Obklad soklů deskami z kamene

Obkladem soklů z kamene se rozumí vytvoření obkladu stěny schodiště do výšky 200 mm od úrovně dlažby ve tvaru šikmém nebo kaskádovém. Obsahem standardu je zametení podkladu, naměření a řezání dlažby pro obklad soklu, vlhčení podkladu, zřízení lože z malty, manipulace s materiálem, obložení soklu, spárování, očištění obkladu a odstranění odpadu.

Dlažba z kamene

Dlažbou z kamene se rozumí vytvoření podlahy z kamenných desek. Obsahem standardu je zametení podkladu, rozměření plochy, vlhčení podkladu, osazení vodících lišt do váhorysu (zhotovení vodících terčů), rozprostření malty, manipulace s materiálem, naměření a řezání dlažby, kladení dlažby, urovnání a přiklepnutí dlažby, spárování, očištění dlažby a odstranění odpadu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00