TP 800-713 Izolace tepelné

01 – Izolace běžných stavebních konstrukcí

Podkladní konstrukce

Podkladní konstrukce se rozumí plocha určená k provedení povlakové krytiny. Obsahem standardu je očištění (zametení) podkladu před provedením prací.

Izolace rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky na sucho

Izolace rohožemi, pásy, dílci, deskami a bloky na sucho je izolace zhotovená položením izolačního materiálu na podklad volně nebo pomocí různého druhu uchycení. Obsahem standardu je podkládání izolačního materiálu na sraz včetně rozměrových úprav řezáním a vyplnění spár izolačním materiálem, nebo přibití hřeby s podložkami na dřevěnou konstrukci nebo přichycení závlačkami na ocelovou konstrukci do spár, nebo kladení desek se zajištěním závlačkami z kruhové oceli, utažení závlačky pomocí vázacího drátu, nebo výroba trnů, označení míst montáže, napíchnutí desek na trny zahnutí přesahující části trnů, protažení kruhové oceli (roubíku) ohybem trnu, spojení trnů vázacím drátem nebo přistřelení pomocí nastřelovacích hřebů s podložkou.

Izolace rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky přilepením

Izolace rohožemi, dílci, deskami a blok přilepením je izolace zhotovená položením do lepidla za studena nebo položením do horkého asfaltu. Obsahem standardu je pokládání izolačního materiálu na sraz včetně rozměrových úprav řezáním, příprava lepidla, nanesení lepidla a položení izolačního materiálu do lepidla nebo do asfaltu s předcházejícím rozsekáním sudu s asfaltem, plněním kotle, uvedením kotle do provozu, rozehříváním kotle, naléváním horkého asfaltu do nádob, provedení nátěru a kladením izolačních desek s případným přilepením přesahů lepenky nebo zalitím spár, přičemž druhá a další vrstva izolačních desek se lepí bodově.

Izolace perlitbetonem

Izolace perlitbetonem je izolace zhotovená vrstvou perlitbetonu. Obsahem standardu je příprava míchačky, plnění jednotlivých komponentů v předepsaných dávkách, výroba perlitbetonu, vypuštění a přesun na místo zpracování, vylévání a urovnání povrchu, vyčištění míchačky po skončení práce.

Izolace překrytím plochy fólií nebo asfaltovým pásem

Izolace překrytím plochy fólií nebo asfaltovým pásem je izolace zhotovená překrytím celé izolované plochy s přesahem pásů. Obsahem standardu je rozbalení role lepenky nebo fólie, uříznutí na rozměr, položení na izolaci s přesahem a slepením spojů.

Izolace – parotěsná zábrana

Parotěsná zábrana je ochrana konstrukcí před průnikem par zhotovená asfaltovým nátěrem v potřebných vrstvách nebo v kombinaci s asfaltovým pásem nebo fólií. Obsahem standardu je otevření a zavření sudu s asfaltovou suspenzí, přečerpání a promíchání nátěrové hmoty a provedení nátěru za studena, rozsekání sudu s asfaltem, plnění kotle, příprava paliva nebo lahví s PB, rozehřívání asfaltu, nalévání horkého asfaltu do nádob, uzavření lahví s PB plynem a zajištění ochrannou maticí, a nátěr horkým asfaltem v požadovaném množství vrstev nebo s položením asfaltového pásu nebo fólie do horkého asfaltu s přesahy a s vyvedením na stěny při izolacích stropů vrchem.

Tepelně izolační střešní panely Kingspan

Panely Kingspan jsou tepelně izolační panely pro opláštění střech jednoduchých nebo složitých, rovných nebo obloukových. Obsahem standardu je přesun stavebního jeřábu v prostoru montáže, zavěšení panelu na lano, zdvih a otočení jeřábu, uložení panelu na místo, odepnutí lana, signalizace jeřábníkovi, přichycení k nosné konstrukci šroubováním, vytvoření detailů (hřeben, lemování atd.).

Zateplovací systémy

Zateplovacími systémy se rozumí zateplení nových i stávajících staveb do výšky 22,5 m deskami polystyrénovými, nad 22,5 m deskami z minerálních vláken, které jsou bez výškového omezení. Obsahem standardu je nanesení lepící malty, vložení a upevnění izolačních desek, vtlačení skelné tkaniny do stěrkové malty a přestěrkování, případný penetrační nátěr dle systému a nanesení omítky. Popis standardu musí vymezit tloušťku a druh použitých zateplovacích desek a druh, strukturu a barvu fasádní omítky.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00