TP 800-721 Zdravotně technické instalace budov

01 – Vnitřní kanalizace

Přípravné práce

Vysekání rýhy do průřezu 70*70mm a do kapsy do rozměrů 70*70*70mm ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání rýhy a kapsy jekéhokoliv rozměru ve zděných příčkách. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225m2 ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání kapsy do 100*100*50mm pro osazení „normalizovaného uložení“. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225m2 ve stropech z betonu a železobetonu. Vysekání manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva.

Osazení „normalizovaného uložení“

Přivaření na ocelové konstrukce staveb. Zazdění, zabetonování nebo zalitím. Nastřelení včetně dodání hřebíků a nábojek. Dodání a osazení materiálu upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.).

Dokončovací práce

Zdění nebo zabetonování prostupů průřezu do 0,025m2 ve zdech a stropech pohledové plochy bez opravy omítek. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby.

Montáž potrubí a příslušenství

Montáž potrubí z trub kameninových, litinových, z trub Geberit a z trub plastových včetně potřebných tvarovek. Obsahem standardu je i odebrání, příprava a očištění materiálu, rozměření trasy a úchytných bodů pro potrubí, zhotovení potřebného množství řezů a spojů potrubí, vyrovnání ve směru a spádu, upevnění pomocí třmenů a objímek.

Montáž vpustí

Montáž vpustí, zápachových uzávěrek, střešních vtoků, lapačů střešních splavenin, koncových klapek, ventilačních a přivětrávacích hlavic a izolačních souprav podlahových vpustí. Obsahem standard je i výběr a kontrola materiálu, utěsnění hrdel dle technologie stanovené pro spojování jednotlivých druhů vpustí, kladení vpustí včetně vyrovnání ve směru a spádu.

Zkoušky těsnosti

Zkoušky těsnosti kanalizace vodou nebo kouřem.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00