TP 800-784 Malby a tapety

01– Malby

Všeobecně

Obsahem standardu je i přesun hmot.

Přípravné práce

Obsahem standardu je i:

Malby povrchů vnitřní z malířských směsí

Malbami povrchů vnitřních z malířských směsí se rozumí provedení nátěrů vnitřních barvami jako např. Teluria, JUB, Jupol, Eternal, Paulín, Fixacil, HET, Ekonomik apod. Obsahem standardu je i tmelení s obroušením, namíchání barev, nanášení štětkou, válečkem nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu, druh a počet nanášených vrstev barev a tmelení.

Pačokování a bílení

Pačokováním a bílením se rozumí provedení nátěrů povrchů vnitřních (stěny, stropy, schodiště) vápenným mlékem se začištěním. Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit počet nanášených vrstev pačoku.

Malby vápenné

Malbami vápennými se rozumí provedení maleb barvami vápennými se začištěním a s pačokováním (stěny, stropy, schodiště). Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka, barev vápenných a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev pačoku a vápenných barev.

Malby klihové

Malbami klihovými se rozumí provedení maleb klihových se začištěním s pačokováním nebo bez pačokování (stěny, stropy, schodiště). Platí i pro malby z malířských směsí typu Domal, Malbyt, Osmal apod. Obsahem standardu je i namíchání vápenného mléka, barev klihových s odzkoušením případně s přidáním latexu a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev pačoku a klihových barev.

Malby latexové

Malbami latexovými se rozumí provedení maleb latexovými barvami včetně podkladního nátěru a tmelení latexovým tmelem s obroušením. Obsahem standardu je i namíchání barvy pro podkladní a krycí nátěry s odzkoušením, obroušení, tmelení a podtmelení s přípravou tmele a s přebroušením, provedení nátěrů podkladních a krycích, oddělení stropu a stěn odšlehnutím. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev podkladní a krycí barvy a tmelení.

Malby z malířských směsí

Malbami z malířských směsí se rozumí provedení maleb se začištěním z malířských směsí typu Remal, Supermal, Primalex, Superlex apod. Obsahem standardu je i namíchání barvy a odzkoušení, úprava barvy pro stříkání (cezení) a nanesení barvy štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit barvu a počet nanášených vrstev barev.

Linkrustace

Linkrustací se rozumí provedení plastické struktury povrchu. Obsahem standardu je i napuštění omítky pojivem, příprava klihu a masy s namícháním, nanesení masy a provedení struktury, napuštění struktury fermeží, namíchání barvy pro krycí nátěr a emailování, nátěr krycí barvou a emailem, odměření a označení styku odšlehnutím, začištění masy a provedení pásku. Popis standardu musí vymezit druh, barvu a počet nanášených vrstev fermeže, krycí barvy a emailu.

Bandážování

Bandážováním se rozumí úprava styčných spojů bandážemi z plátna napuštěného fermeží nebo emulzí šířky do 10 cm. Obsahem standardu je i napuštění bandážovaných míst fermeží nebo emulzí a přetmelení sádrou s obroušením, zalepení napuštění a vyhlazení plátna, přetmelení a přebroušení okrajů nalepeného plátna.

Ostatní

Ostatním se rozumí válečkování, linkování, kanafas, šablonování (bordura), vzorování a napuštění (např. fermeží, disperzí Sokrat, roztokem Lastanox). Obsahem standardu je i rozmíchání a odzkoušení barev a roztoků, odměření a odšlehnutí, válečkování, zhotovení kanafasových vzorů, šablonování vzorů, vzorování drobných detailů pro napuštění, napuštění. Popis standardu musí vymezit druh, barvu (barevné rozvržení), tvar šablon, způsob a počet provedených vrstev a prací z bodu.

Malby povrchů vnitřních stříkanými tapetami

Provedení nástřiku je ideální do obytných místností, kanceláří, škol, hotelů, nemocnic a všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienu, snadnou údržbu a dokonalý desing. Je antistatický, odolný proti oděru, vlhkosti, bakteriím a plísním,je prodyšný, zpomaluje hoření. Obsahem standardu je i příprava podkladu a rozmíchání a aplikace stříkaných tapet.
Popis standardu musí vymezit druha barvu a vzor stříkané tapety.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00