TP 800-766 Konstrukce truhlářské


Stěny plné, polozasklené a celozasklené

Stěny montované z hotových dílců, upevnění ke stavební konstrukci, olištování spár. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa pro osazení upevňovacích elementů (klíny, rozpěrky apod.), výběr jednotlivých dílců, manipulace s dílci, případné přiřezání nebo přihoblování, případné založení a přizpůsobení pera, postavení stěn, osazení dřevěné stěny a připevnění ke stěnám, podlaze, případně ke stropu, vzájemné spojení dílců, případné vytvoření otvorů pro instalace.

Záchodové stěny včetně olištování

Záchodové stěny montované z hotových dílců, upevnění ke stavební konstrukci, olištování spár. Obsahem standardu je vyměření případně úprava dílců, osazení dílců, překontrolování a přizpůsobení funkce dveří, zaměření a zařezání lišt, olištování stěn po obvodě.

Lodžiové stěny (prvek obvodového pláště)

Lodžiové stěny montované z hotových dílců, upevnění ke stavební konstrukci, olištování spár.
Obsahem standardu je rozbalení prvků lodžiových stěn, překontrolování a zaměření místa osazení, rozměření, označení, nařezání vodících lišt, nanesení utěsňovacích hmot na rubovou plochu lišt, upevnění lišt, nanesení tmelu a vložení těsnicího materiálu (provazec, polyuretanový pás apod.) na styčné plochy stěny, zakotvení stěny po celém obvodě, utěsnění obvodové spáry těsnicím provazem nebo plastickým tmelem, zaměření, nařezání a osazení upevňovacích lišt včetně nátěru lepidlem nebo tmelem, zaměření, vyznačení, uříznutí a osazení vnějšího pláště parapetní části, osazení odkapové desky přilepením a přibitím, přibití plechové okapnice, olištování stěny po obvodě z vnitřní strany.

Schodišťová madla dřevěná

Madlo schodišťové - spojení dílců, začištění spojů a konců, provedení povrchové úpravy. Obsahem standardu je kontrola místa osazení a zaměření, označení a uříznutí délky madla, zkušební nasazení dílců madla, označení a vyvrtání otvorů pro vruty, nasazení a zašroubování vrutů, začištění konců a spojů, provedení povrchové úpravy.

Schodišťová madla dřevěná atypická

Madlo schodišťové – úprava délky dílců, spojení dílců, začištění spojů a konců, provedení povrchové úpravy. Obsahem standardu je kontrola a zaměření místa osazení, označení a uříznutí délky jednotlivých dílců, začištění konců, zkušební nasazení dílců madla a označení vrtů, případná úprava dílců madla, označení a vyvrtání otvorů pro upevňovací elementy, nasazení madel a upevnění dílců přišroubováním nebo jinými upevňovacími elementy, úpravy, očištění a provedení kontroly celého madla. Doplňující práce: Spojení madlových dílců kolíčkováním, ukončení konců dýhováním včetně provedení povrchové úpravy, osazení krycích ozdobných zátek. Rošt na špalíky. Rošt pod obklad upevněný do předem osazených špalíků. Obsahem standardu je rozměření a označení místa špalíků, naměření a nařezání podkladních hranolů, osazení podkladních hranolů na předem osazené špalíky včetně vyrovnání roštu s vypodložením do roviny a svislice.

Rošt na hmoždinky

Rošt pod obklad upevněný na hmoždinky, včetně osazení hmoždinek. Obsahem standardu je rozměření a označení upevňovacích bodů, navrtání otvorů pro hmoždinky, osazení hmoždinek, naměření a nařezání podkladních hranolů, osazení hranolů na hmoždinky včetně vyrovnání roštu s vypodložením do roviny a do svislice.

Rošt nastřelený

Rošt pod obklad upevněný nastřelením. Obsahem standardu je rozměření a označení místa osazení pro nastřelení hranolů, naměření a nařezání podkladních hranolů, označení hranolů podle místa osazení, vyrovnání s vypodložením během nastřelování.

Obložení

Provedení obkladu z palubek včetně zřízení prostupů. Nastudování výkresů, výběr obložení (rozměrové a kresba dřeva), naměření, označení a nařezání dílců, obložení a zkušební osazení, očištění případně přihoblování pera a drážky, případné vyřezávání otvorů pro elektroinstalaci a zařizovací předměty, osazení a upevnění dílců (přišroubováním, přibitím přes drážku apod., případné odstranění chyb povrchové úpravy.

Sokl a horní olištování

Ukončení ploch obkladu olištováním s úpravou hran a spojů. Obsahem standardu je výběr materiálu, zaměření, vyznačení a nařezání, osazení a upevnění, úprava hran a spojů případným dýhováním.

Olištování

Montáž lišt včetně nařezání a připevnění. Obsahem standardu je naměření, označení a nařezání lišt, případné přizpůsobení lišt, připevnění přibitím nebo přišroubováním.

Obložení ostění

Obložení ostění včetně montáže roštu, nařezání a upevnění dílců obložení a začištění olištováním. Zaměření místa osazení, rozměření a označení upevňovacích bodů roštu, vytvoření roštu, výběr materiálu pro obložení (rozměrové a kresba dřeva), naměření, označení a nařezání dílců obložení, osazení a upevnění dílců, případné odstranění chyb povrchové úpravy, olištování.

Otvory v obložení

Otvor pro dvířka včetně vytvoření rámu, osazení kování a dvířek. Naměření umístění otvoru, vytvoření rámu otvoru, osazení pantů a zámku, osazení dvířek, vyzkoušení funkce zavírání, případná úprava přihoblováním, úpravou závěsu apod.

Okna

Osazení a upevnění okenního rámu, montáž křídel, olištování obvodu okna. Obsahem standardu je sazení, vyvážení a přichycení okenního rámu, zaměření, vyznačení, vyvrtání a přišroubování okenního rámu, přezkoušení funkce křídel a jejich případně přizpůsobení přihoblováním, úpravou závěsu apod., přezkoušení funkce okování a případné jeho přizpůsobení, vypěnování spár a odříznutí přebytečné hmoty, naměření, označení a nařezání lišt pro olištování, u rohů odřezání na pokos, případné přizpůsobení lišt přihoblováním, přiřezáním apod., přibití lišt a zapuštění hlavičky hřebíků.

Otvorové prvky plastové

Osazení a upevnění okenního rámu, montáž křídel. Obsahem standardu je osazení, vyvážení a přichycení rámu, osazení omítkových lišt, vypěnění spáry, odříznutí přebytečné hmoty, osazení a přezkoušení funkce křídel, případné přizpůsobení úpravou závěsu, přezkoušení funkce okování a případné přizpůsobení.

Balkónové dveře nekompletizované

Osazení a upevnění dveřního rámu, montáž křídla. Obsahem standardu je osazení, vyvážení a přichycení rámu, zaměření, vyznačení, vyvrtání a přišroubování rámu, zavěšení křídel a jejich případné přizpůsobení, přihoblováním nebo úpravou závěsu, přezkoušení funkce okování a případné jeho přizpůsobení, vypěnování spár a odříznutí přebytečné hmoty, naměření, označení a nařezání lišt pro olištování, u rohů odřezání na pokos, případné přizpůsobení lišt přihoblováním, přiřezáním apod., přibití lišt a zapuštění hlavičky hřebíků.

Dveře otevíravé

Montáž křídla do předem osazené zárubně, bez osazení zárubně, s úpravou křídla a závěsu pro dosažení optimální funkce. Obsahem standardu je kontrola zazděné zárubně, nasazení křídla a přezkoušení, případná úprava dveřního křídla po obvodovém profilu hoblováním, úpravou závěsu, očištěním obvodového profilu apod., zaměření dveřního křídla a případné seříznutí na výšku včetně zarovnání řezné plochy a skosení hran, u dvoukřídlových dveří případná demontáž a montáž zástrček, vysazení a znovunasazení dveřního křídla, přezkoušení správné funkce dveřního křídla, případná úprava kování.

Dveře kývavé

Montáž křídla do předem osazené zárubně, bez osazení zárubně, s úpravou křídla a závěsu pro dosažení optimální funkce. Obsahem standardu je kontrola zazděné zárubně, nasazení křídla a přezkoušení, případná úprava dveřního křídla po obvodovém profilu hoblováním, úpravou závěsu, očištěním obvodového profilu apod., zadlabání a osazení pružinového závěsu na zárubeň a dveřní křídlo, u ocelových zárubní navrtání a řezání závitu pro osazení závěsu, zaměření dveřního křídla a případné seříznutí na výšku včetně zarovnání řezné plochy a skosení hran, nasazení dveřního křídla, nastavení pružinových závěsů, přezkoušení správné funkce dveřního křídla.

Dveře speciální (výtahové, protipožární, s olověnou vložkou)

Montáž křídla do předem osazené zárubně, bez osazení zárubně, s úpravou křídla a závěsu pro dosažení optimální funkce. Obsahem standardu je kontrola zazděné zárubně, nasazení křídla a přezkoušení, případná úprava dveřního křídla, úprava kování, nastavení zárubně, vysazení a znovunasazení dveřního křídla, přezkoušení správné funkce.

Okenní křídla nadsvětlíků

Montáž křídla, s úprava křídla a závěsu pro dosažení optimální funkce. Nasazení křídla a jeho přezkoušení, úprava hoblováním, vyčištění polodrážek, úprava závěsů apod., vysazení a nasazení křídla, přezkoušení funkce křídla, v případě, že je zárubeň a nadsvětlíkový rám ze dvou částí – spojení rámů a přelištování spoje.

Obložková zárubeň a dveřní křídlo

Montáž zárubně, nasazení dveří, úprava kování pro dosažení optimální funkce. Obsahem standardu je překontrolování otvoru, osazení přední a zadní části zárubně, založení spojovacích vrutů a jejich částečné dotažení, nastavení zárubně do správné polohy (vodorovné a svislé), nasazení dveří, přezkoušení správnosti zavírání dveřního křídla, dotažení spojovacích vrutů.

Meziokenní izolační vložky

Tepelně izolované dílce vkládané do okenních pásů, včetně olištování. Obsahem standardu je osazení, vyvážení, připevnění, vyvrtání a přišroubování vložky, vyplnění spár, naměření, označení a nařezání lišt pro olištování, u rohů odřezání na pokos, případné přizpůsobení lišt přihoblováním, přiřezáním apod., přibití lišt a zapuštění hlavičky hřebíků.

Záclonové kryty a clonící desky

Osazení záclonových krytů a clonících desek na hmoždinky, nebo nastřelením. Obsahem standardu je kontrola upevňovacích bodů, vyvrtání otvorů v záclonovém krytu, osazení záclonových krytů a clonících desek, případná úprava délky.

Parapetní desky

Dřevěné parapetní desky s upevněním vrutem nebo hmoždinkou. Bez vyrovnání podkladu a zednického zapravení. Obsahem standardu je naměření, označení a uříznutí parapetní desky, opracování rohů, přizpůsobení pera, osazení a upevnění parapetní desky, olištování spár.

Dřevěné prahy

Montáž prahu na hmoždinky s úpravou délky prahu. Zaměření, označení a zaříznutí prahů, předběžné osazení prahu, vyvrtání a vyhloubení otvorů pro vruty, označení místa pro hmoždinky, osazení hmoždinky, osazení prahu, případné podložení prahu, přišroubování prahu.

Dvířka s rámem k plynoměrům

Montáž rámu na hmoždinky, přizpůsobení dvířek. Obsahem standardu je osazení, vyvážení a přichycení rámu, jeho úprava přiřezáním, přihoblováním apod., upevnění rámu, přizpůsobení dveří a dvířek, olištování rámu.

Odkládací desky

Montáž odkládací desky přišroubováním ke konstrukci. Obsahem standardu je zaměření, označení a výroba upevňovacích bodů, zaměření, označení a uříznutí odkládací desky, osazení a upevnění odkládací desky.

Školní tabule

Montáž školních tabulí na vodicím mechanizmu na hmoždinky, včetně seřízení mechanizmu. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa osazení, demontáž vodicích koleček a vsunutí betonového závaží do ocelového rámu, případné osekání betonového závaží, osazení a namontování vodicích koleček, osazení tabule, osazení ocelových lan na závaží, osazení a přišroubování dřevěného krytu, osazení dřevěného držadla, namazání mechanizmu vazelínou.

Krycí desky na otopná tělesa

Montáž nosné konstrukce na hmoždinky, osazení krycích desek. Obsahem standardu je zaměření místa osazení, zaměření, označení a přizpůsobení krytu a nosné konstrukce, osazení nosné konstrukce, osazení a upevnění jednotlivých dílů na nosnou konstrukci, případné provedení oprav na povrchové úpravě.

Lištování

Zakrytí spár a přechodů lištami. Obsahem standardu je naměření, označení a nařezání lišt, případné přizpůsobení lišt, předvrtání lišt pro šroubování včetně prohloubení otvorů, přišroubování nebo přibití lišt.

Kuchyňské linky

Montáž spodních i horních skříněk kuchyňské linky včetně pracovní desky. Obsahem standardu je zaměření místa osazení, případná montáž nožiček, spojení spodních skříněk šroubováním, montáž pracovní desky na spodní skříňky, případné vyvrtání otvorů pro stojánkovou baterii, případné rozšíření otvoru pro odpad, nasazení dřezu, osazení zadní těsnicí lišty na pracovní desku včetně utěsnění, osazení spodní sestavy na místo včetně vyvážení, osazení soklu, osazení a připevnění vrchních skříněk, spojení vrchních skříněk sešroubováním, osazení polic, posuvných skel a zajištění správné funkce dvířek celé sestavy.

Vestavěné skříně

Montáž skříně do stavební konstrukce včetně vnitřního dělení a kování dveří. Obsahem standardu je sestavení korpusu skříně, včetně vnitřního dělení, osazení a upevnění skříně, osazení krycích lišt, osazení polic a tyčí, zabezpečení správné funkce dveří a mechanizmů, osazení klíčového štítku, dotažení vrutů závěsu.

Zadní nebo boční díl

Výroba a montáž zadního nebo bočního dílu. Obsahem standardu je zaměření, označení, uříznutí bočního nebo zadního dílu, očištění hran řezné plochy, osazení a připevnění dílce.

Sdružení dvou skříní

Výroba a montáž mezistěny. Obsahem standardu je zaměření, označení, uříznutí mezistěny, osazení mezistěny, vyvrtání otvorů pro spojovací vruty, spojení dvou skříní přišroubováním, osazení krycí lišty.

Pracovní desky

Osazení pracovní desky, bez úpravy délky a tvaru. Obsahem standardu je zaměření, označení a vyrobení upevňovacích bodů, osazení a upevnění pracovní desky.

Otvorové prvky z plastů

Otvorové prvky z plastů jsou určeny pro vyplnění okenních, dveřních nebo jiných otvorů v objektech, popřípadě k vytvoření celých stěn. Obsahem standardu je přeměření otvoru, zaměření a vyznačení upevňovacích bodů, vyznačení, vyvrtání a osazení hmoždinek, usazení úchytných prvků, montáž rámu k úchytným prvkům, osazení křídla, vyrovnání a vyvážení křídel, přezkoušení funkce křídel, případná úprava závěsu, zapěnování spár, odříznutí přebytečné hmoty, manipulace s materiálem v rámci pracovního prostoru.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00