TP 800-715 Izolace proti chemickým vlivům

01 – Izolace stavebních objektů

Podkladní konstrukce

Podkladní konstrukcí se rozumí plocha určená k provedení izolace proti chemickým vlivům. Obsahem standardu je očištění (ometení, omytí, vysušení) podkladu před provedením prací.

Izolace natěradly a tmely za studena

Izolace natěradly za studena je ochrana stavební konstrukce nebo technologického zařízení proti chemickým vlivům zhotovená nanesením tmele ve více vrstvách na podkladní konstrukci opatřenou penetrací, při které se izolační hmota použije bez předešlého rozehřátí (roztavení). Obsahem standardu je příprava a provedení penetrace podkladu, příprava tmele a jeho nanášení stěrkou v předepsaném počtu vrstev vždy po zaschnutí předcházející vrstvy.

Izolace natěradly a tmely za horka

Izolace natěradly za horka je ochrana stavební konstrukce proti chemickým vlivům zhotovená nanesením tmele na podkladní konstrukci opatřenou penetrací, při které se izolační hmota použije po předešlém rozehřátí (roztavení) a případné vlepení textilní vložky. Obsahem standardu je příprava a provedení penetrace, zatopení pod¨kotlem, uvaření tmelu, nanesení první vrstvy tmelu zednickou lžící, po zaschnutí nanesení další předepsané vrstvy, vložení připravené textilní vložky, nanesení další vrstvy a konečně zažehlení povrchu horkou zednickou lžící.

Izolace fóliemi

Izolace fóliemi je ochrana stavební konstrukce nebo technologického zařízení protichemickým vlivům zhotovená plnoplošným přilepením izolačních fólií na podkladní konstrukci opatřenou penetrací. Obsahem standardu je příprava a provedení penetrace, příprava (rozehřátí) lepidla a jeho nanášení stěrkou, příprava armatury PB s Hořákem, stočení fólie do svitku, rozvinutí fólie a vtlačení do lepidla za stálého vyhlazování, svaření spojů a přesahů horkým vzduchem.

Izolace lamináty

Izolace lamináty je ochrana stavební konstrukce nebo technologického zařízení proti chemickým vlivům zhotovená stěrkováním s vložkou ze skelné tkaniny. Obsahem standardu je příprava a provedení penetrace, zatopení pod kotlem, uvaření tmelu, nanesení první vrstvy tmelu zednickou lžící, po zaschnutí nanesení další předepsané vrstvy, vložení přípravné textilní vložky do třetí vrstvy tmele, nanesení dalších dvou vrstev tmele a zažehlení povrchu.

Izolace z keramických materiálů

Izolace z dlažeb a obkladů je ochrana stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům zhotovená nalepením obkladového materiálu do tmele. Obsahem standardu je rozehřátí tmele včetně přípravy kotle a zatopení, kladení obkladového materiálu do tmele, vyčištění spár, namíchání předepsaného tmele a vyspárování s oříznutím spár, zatření spár štětečkem a očištění od zbytků tmele.

Izolace z monolitických nástřiků

Izolace z monolitických nástřiků je ochrana stavebních konstrukcí proti chemickým vlivům zhotovená nástřikem izolačních hmot. Obsahem standardu je příprava nástřikové hmoty a její nanesení pomocí torkretovacího stroje nebo omítačky na očištěný povrch konstrukce.

Izolace asfaltovými pásy

Izolace asfaltovými pásy je ochrana stavebních konstrukcí proti chemickým vlivům zhotovená přitavením asfaltových pásů na konstrukci opatřenou penetrací. Obsahem standardu je příprava a provedení penetrace, vyzvednutí, nesení, uložení, rozvinutí, otočení a srovnání, stočení a řezání asfaltových izolačních pásů, zahřátí hořáku na PB plyn a přitavení asfaltového pásu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00