TP 800-765 Krytiny tvrdé


Zastřešení

Pokrytí ploch sklonu do 750, včetně přisekání krytiny u proniků, úžlabí, nároží a položení doplňkových tvarovek. Neplatí pro pokrytí ploch tvaru kužele, báně apod. Obsahem standardu je překontrolování podkladu, přeměření plochy, podávání potřebného materiálu ze střešního prostoru na střechu s rozmístěním po střeše (technologická manipulace), položení a upevnění krytiny, sekání krytiny u proniků (komíny, světlíky, střešní okna), osazování prostupových tvarovek (komínky, antény, bleskosvody), střešních lávek, střešních vikýřů, přisekání krytiny k úžlabí, hřebenu, nároží apod., položení hřebenáčů, vytvoření úžlabí, vyčištění žlabů od úlomků.

Obklad stěn

Pokrytí ploch sklonu přes 750 , včetně přisekání kolem otvorů, přibití krytiny k podkladu. Obsahem standardu je překontrolování podkladu pro pokrývání včetně přeměření plochy, podávání potřebného materiálu s rozmístěním (technologická manipulace), založení krytiny s orýsováním plochy, pokládání krytiny s upevněním, přisekání krytiny kolem otvorů (okna, ventilace apod.) a proniků (nosiče bleskosvodů apod.).

Pokrytí ohradních zdí

Pokrytí koruny volně stojících zdí do malty, s přisekáním ukončení, vyspárování. Obsahem standardu je překontrolování a přeměření zdiva pro pokrývání, podávání potřebného materiálu s rozmístěním (technologická manipulace), natažení provázku, trvalé pokrytí zdi úplně do malty, případné přisekání ukončení, vyspárování maltou, promíchání malty s přidáváním vody a cementu, přerovnání řad, očištění od úlomků a malty.

Pokrytí požárních zdí

Pokrytí zdí vystupujících nad rovinu střechy do malty, vyspárování. Obsahem standardu je překontrolování a přeměření zdiva pro pokrývání, podávání potřebného materiálu s rozmístěním (technologická manipulace), natažení provázku, trvalé pokrytí zdi úplně do malty, případné přisekání, vyspárování maltou, promíchání malty s přidáváním vody a cementu, očištění od úlomků a malty.

Podstřešní fólie

Vodotěsná konstrukce zamezující pronikání vody a sněhu do podstřešního prostoru. Obsahem standardu je podávání potřebného materiálu s rozmístěním, rozvinutí a položení, řezání.

Parotěsná fólie

Parotěsná konstrukce zamezující pronikání vlhkosti z interiéru do tepelné izolace. Obsahem standardu je přeměření plochy, podávání potřebného materiálu s rozmístěním, rozvinutí, naměření, řezání, přiložení a přikotvení, přelepení spojů.

Izolace polystyrenovými deskami vně krovu pod krytinou tvrdou

Jedná se o integrovanou izolaci tvořenou tvrzenými, stabilizovanými deskami z pěnového polystyrenu tvarově upravenými pro montáž shora na střešní latě a pro následné pokládání krytiny pálené nebo betonové. Obsahem standardu je montáž polystyrenových desek shora na střešní latě, u hřebene a úžlabí oboustranné naměření a zkrácení izolačního materiálu podle sklonu hřebene a úžlabí a provedení tmelení, popřípadě použití hřebenového dílce pro obě strany hřebene a provedení tmelení.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00