TP 800-763 Dřevostavby z prefabrikovaných dílců


Konstrukce z panelů

Konstrukce z plošných dílců, se vzájemným spojením nebo přichycením k nosné konstrukci, s utěsněním spár. Obsahem standardu je výběr a roztřídění dílců, manipulace s dílci v pracovním prostoru, rozměření a osazování panelů, vyrovnání osazených panelů, spojení panelů.

Konstrukce z tyčových prvků

Konstrukce z tyčových prvků - sloupy, stojky, paždíky, trvalé zavětrovací prvky, včetně provedení spojů. Obsahem standardu je výběr materiálu, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, rozmístění, uložení, definitivní upevnění.

Schodiště

Schodiště montované z předem vyrobených ramen. Bez montáže podest. Výběr a rozmístění schodišťových ramen, úprava záhlaví schodnic, osazení prvního plného stupně, osazení schodišťového ramene do podestových nosníků, vyvážení ramen schodiště, zajištění ramene proti posunutí, definitivní upevnění.

Střešní konstrukce z panelů

Střešní konstrukce z plošných dílců, s přichycením k nosné konstrukci, s utěsněním spár. Obsahem standardu je výběr materiálu, manipulace s dílci v pracovním prostoru, rozměření panelů, úprava panelů, osazení panelů, utěsnění a lištování styků, přesuny pracovní lavičky.

Střešní konstrukce z vazníků

Střešní konstrukce z příhradových nebo plnostěnných vazníků včetně zavětrování. Obsahem standardu je výběr vazníků, vytažení a postavení vazníků, montáž vazníků, osazení do sedel a vodítek, provizorní podélné zavětrování, úhlopříčné zavětrování včetně přibití, montáž trvalého příčného a podélného zavětrování, odstranění provizorního zavětrování.

Střešní konstrukce z ostatních prvků (krokví, vaznic, ztužidel)

Střešní konstrukce z ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, včetně zavětrování. Obsahem standardu je výběr materiálu, rozmístění podle půdorysu, montáž krokví včetně uchopení a osazení.

Podlahy z podlahových panelů

Podlahy z plošných dílců včetně olištování podél stěn. Obsahem standardu je výběr dílců, manipulace s dílci v pracovním prostoru, rozměření podlahových panelů, uložení panelů na polštáře a přizpůsobení, osazení podlahových panelů, přesun pracovní lavičky, olištování styků podlahy a stěn.

Podlahy z rámů a polštářů

Podklad pod podlahy z rámů nebo polštářů, včetně kotvení konstrukce. Obsahem standardu je výběr materiálu, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, rozměření osových vzdáleností, uložení hranolů na podklad, definitivní upevnění.

Okna, dvířka, poklopy

Otvorové výplně včetně osazení, utěsnění, upevnění, doladění funkce, olištování spár, bez zřízení otvoru. Obsahem standardu je rozbalení rámu, případné vysazení nebo zavěšení křídel, přibití těsnícího provazce (vypěnění PUR pěnou), osazení, vyvážení, přichycení rámu, zaměření, vyznačení, vyvrtání a přišroubování rámu, přezkoušení funkce křídel a případné přizpůsobení přihoblováním, úpravou závěsů apod., přezkoušení funkce kování a jeho přizpůsobení, naměření, označení a nařezání lišt, případné přizpůsobení lišt přihoblováním, přiřezáním apod., přibití lišt.

Vyřezání prostupů

Zřízení prostupu ve stěnách z panelů. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení výřezu na panel, navrtání nebo nadlabání otvoru, vyřezání desek a konstrukce.

Stropní konstrukce z panelů

Stropní konstrukce z plošných dílců, s přichycením k nosné konstrukci, s utěsněním spár. Obsahem standardu je výběr dílců, manipulace s dílci v pracovním prostoru, rozměření a osazení panelů, utěsnění a olištování styků dílců, přesun pracovní lavičky.

Stropní konstrukce z nosníků

Stropní konstrukce z příhradových nebo plnostěnných nosníků včetně upevnění. Obsahem standardu je výběr materiálu, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, rozměření osových vzdáleností, zvednutí nosníků a uložení na podklad, posouvání nosníků po konstrukci, osazení nosníků na osové vzdálenosti, uložení podložek pod nosníky, upevnění nosníků.

Spárování

Vyplnění spáry těsnicím materiálem. Obsahem standardu je příprava materiálu, zaplnění spáry těsnicím materiálem, konečná úprava spáry s odstraněním přebytečného materiálu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00