Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj k růstu cen stavebních materiálů

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Metodické doporučení k aktuálnímu růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit ve veřejných zakázkách

Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

Výpočet změny cen podle Protokolu o vývoji cen stavebních materiálů

Manuál pro použití Protokolu o vývoji cen stavebních materiálů

Příklad výpočtu sdruženého indexu a hodnoty změny

Seznam druhů materiálů v protokolu

Seznam druhů v protokolu

Protokol o vývoji cen stavebních materiálů

Vysvětlující informace k protokolu

Tabulka je rozdělena na druhy materiálů s odkazem na harmonizovanou nebo určenou normu, kterou se daný druh řídí.


Sloupce RTS 20 II, RTS 21 I, RTS 21 II, VII 21 reprezentují cenové úrovně nebo období, ve kterém jsme ceny na daných druzích sledovali. RTS 20 II znamená cenovou úroveň 2020/II, RTS 21 I cenovou úroveň 2021/I – tedy stav k lednu 2021, RTS 21 II cenovou úroveň 2021/II – tedy stav k červnu 2021 a sloupec VII 21 je meziměsíční index k červenci 2021.

Indexy se vztahují k předchozímu měsíci (na řádku M) a nebo referenčnímu datu (R), což je v tomto případě RTS 21 I.

 

Protokol o vývoji cen - za prosinec 2021

Protokol o vývoji cen - za listopad 2021

Protokol o vývoji cen - za říjen 2021

Protokol o vývoji cen - za září 2021

Protokol o vývoji cen - za srpen 2021

Protokol o vývoji cen - za červenec 2021

 

 © RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00