Klasifikace v RTS

JKSO

RTS dlouhodobě používá a aktualizuje Klasifikaci staveb a objektů, která je běžně používána zejména pro propočet ceny stavby ve fázi návrhu.

Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti při stanovení předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice.


RTS BIM

RTS nově sestavila Klasifikační systém BIM elementů, které jsou podkladem pro ocenění BIM modelu.

Klasifikace je čtyřstupňová – obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika.

Stavebním objektem je pro tyto účely prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby.

Stavební prací výrobní povahy se pro tyto účely rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby směřující k výrobě stavebního objektu.

Zatřídění podle této klasifikace platí od počátku přípravy jejich výstavby.

 


© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00