Cenové ukazatele

Vydáváním směrných cen stavebních prací se zabýváme průběžně již od roku 1991 a tyto údaje každoročně zařazujeme do databáze našeho programového produktu BUILDpower S.

Pro zlepšení informovanosti ještě většího okruhu investorů, ale i ostatních účastníků stavebního procesu o reálných cenách ve stavebnictví, Vám na našem internetovém stavebním portálu předkládáme cenové technicko - hospodářské ukazatele.


cenové ukazatele pro rok 2020

cenové ukazatele pro rok 2019

cenové ukazatele pro rok 2018

cenové ukazatele pro rok 2017

cenové ukazatele pro rok 2016

cenové ukazatele pro rok 2015

cenové ukazatele pro rok 2014

cenové ukazatele pro rok 2013

cenové ukazatele pro rok 2012

cenové ukazatele pro rok 2011

cenové ukazatele pro rok 2010

cenové ukazatele pro rok 2009

cenové ukazatele pro rok 2008

cenové ukazatele pro rok 2007

cenové ukazatele pro rok 2006

cenové ukazatele pro rok 2005

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00